ST-kurs

Fallseminarium

Kurs för ST-läkare inom infektionssjukdomar som anordnas av SILF en gång per termin.

Utbildningen baseras på ett brett urval av autentiska infektionsmedicinska fall och är ett komplement till de ämnesspecifika ST-kurserna där deltagarna får applicera sina kunskaper. Varierande rak respektive omvänd turordning med vision om deltagande vid två tillfällen under ST. Nästa kurstillfälle infaller 8-9 februari 2024 på Ulfsunda slott i Stockholm, denna gång med omvänd turordning.

Utbildningen baseras på ett brett urval av autentiska infektionsmedicinska fall och är ett komplement till de ämnesspecifika ST-kurserna där deltagarna får applicera sina kunskaper. Varierande rak respektive omvänd turordning med vision om deltagande vid två tillfällen under ST. Nästa kurstillfälle infaller 8-9 februari 2024 på Ulfsunda slott i Stockholm, denna gång med omvänd turordning.

Uppdaterad: 25 januari 2024

Annonser

Annonser