Kurs, ST-kurs

CNS-infektioner

Denna kurs har som mål att ge förbättrad och fördjupad kunskap om CNS-infektioner. I detta ingår bland annat kunskap om inhemska och utländska CNS-infektioner, samhällsförvärvade och vårdrelaterade CNS-infektioner samt akut omhändertagande av allvarliga och livshotande CNS-infektioner.

Kursens mål – förväntat resultat

Övergripande mål

Förbättrad och fördjupad kunskap om CNS-infektioner. I detta ingår bland annat kunskap om inhemska och utländska CNS-infektioner, samhällsförvärvade och vårdrelaterade CNS-infektioner samt akut omhändertagande av allvarliga och livshotande CNS-infektioner.

Resultat för deltagaren

Att kunna diagnosticera och behandla bakteriella, mykobakteriella och virala CNS-infektioner.

Resultat för patient och samhället

Ökad kunskap om CNS-infektioner leder till att korrekt diagnos kan ställas tidigt och korrekt behandling insättas tidigare. Detta leder till minskad morbiditet för patienten och minskad sjukdomsbörda för samhället

Delmål för ST angivna av kursproducent

ST 2021 (HSLF-FS 2021:8)
Infektionssjukdomar delmål STc1, STc2, STc5
Neurologi delmål STc1
Akutsjukvård delmål STc1, STc5

ST 2015 (SOSF 2015:(8)
Infektionssjukdomar delmål c1, c2, c5
Neurologi delmål c1
Akutsjukvård delmål c1, c5

 

Praktisk information

Avgift

6000 kr (exkl moms) vilket inkluderar lunch, för- och eftermiddagsfika samt middag en av kvällarna.

 

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan till:
Sanna Holming, Infektion SU/Östra
sanna.holming@vgregion.se

För sökande från VG-region:
Namn, klinik, specialitet, adress, kundnummer (”I-nummer”), beställar-ID, mailadress, pers-nr samt om man går enl. ST2008, ST2015 eller ST2021.

För sökande från övriga landet:
Namn, klinik, specialitet, adress, fakturaadress (inkl ev ansvarsnummer och referens), organisationsnummer, mailadress, pers-nr samt om man går enl. ST2015 eller ST2021.

Verksamhetschefs/handledares godkännande krävs.

Kontaktperson:
Daniel Bremell
Infektion SU/Östra
41650 Göteborg
tel 031-343 41 69
daniel.bremell@infect.gu.se

Kursens mål – förväntat resultat

Övergripande mål

Förbättrad och fördjupad kunskap om CNS-infektioner. I detta ingår bland annat kunskap om inhemska och utländska CNS-infektioner, samhällsförvärvade och vårdrelaterade CNS-infektioner samt akut omhändertagande av allvarliga och livshotande CNS-infektioner.

Resultat för deltagaren

Att kunna diagnosticera och behandla bakteriella, mykobakteriella och virala CNS-infektioner.

Resultat för patient och samhället

Ökad kunskap om CNS-infektioner leder till att korrekt diagnos kan ställas tidigt och korrekt behandling insättas tidigare. Detta leder till minskad morbiditet för patienten och minskad sjukdomsbörda för samhället

Delmål för ST angivna av kursproducent

ST 2021 (HSLF-FS 2021:8)
Infektionssjukdomar delmål STc1, STc2, STc5
Neurologi delmål STc1
Akutsjukvård delmål STc1, STc5

ST 2015 (SOSF 2015:(8)
Infektionssjukdomar delmål c1, c2, c5
Neurologi delmål c1
Akutsjukvård delmål c1, c5

 

Praktisk information

Avgift

6000 kr (exkl moms) vilket inkluderar lunch, för- och eftermiddagsfika samt middag en av kvällarna.

 

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan till:
Sanna Holming, Infektion SU/Östra
sanna.holming@vgregion.se

För sökande från VG-region:
Namn, klinik, specialitet, adress, kundnummer (”I-nummer”), beställar-ID, mailadress, pers-nr samt om man går enl. ST2008, ST2015 eller ST2021.

För sökande från övriga landet:
Namn, klinik, specialitet, adress, fakturaadress (inkl ev ansvarsnummer och referens), organisationsnummer, mailadress, pers-nr samt om man går enl. ST2015 eller ST2021.

Verksamhetschefs/handledares godkännande krävs.

Kontaktperson:
Daniel Bremell
Infektion SU/Östra
41650 Göteborg
tel 031-343 41 69
daniel.bremell@infect.gu.se

Uppdaterad: 20 december 2022

Annonser

Annonser