Kongress

Barnhivdagen 2023

Barnhivcentrum arrangerar årligen en tvärprofessionell konferens om barn och unga som lever med hiv, i Sverige. Sedan 2020 har även kollegor från norden deltagit, så även i år. Konferensen kommer därför hållas i huvudsak på engelska.

Välkomna är sjuksköterskor, läkare och kuratorer som arbetar med barn och unga med hiv. Kollegor från hela Norden välkomnas. Programmet är delvis på engelska. Dagen är kostnadsfri.

Varje år bjuder Barnhivcentrum, Karolinska in till en nätverks- och utbildningsdag om barn och unga med hiv. I år är det 14:e Barnhivdagen!

Datum för höstens konferens (2023) är 29e september 8:30-16.00. Tema för året är ”Barn och unga som lever med hiv”. Program presenteras i maj.

För anmälan och frågor kontakta maja.nanneson@regionstockholm.se.

Här finns föreläsningar från tidigare konferenser att ladda ner.

Välkomna är sjuksköterskor, läkare och kuratorer som arbetar med barn och unga med hiv. Kollegor från hela Norden välkomnas. Programmet är delvis på engelska. Dagen är kostnadsfri.

Varje år bjuder Barnhivcentrum, Karolinska in till en nätverks- och utbildningsdag om barn och unga med hiv. I år är det 14:e Barnhivdagen!

Datum för höstens konferens (2023) är 29e september 8:30-16.00. Tema för året är ”Barn och unga som lever med hiv”. Program presenteras i maj.

För anmälan och frågor kontakta maja.nanneson@regionstockholm.se.

Här finns föreläsningar från tidigare konferenser att ladda ner.

Uppdaterad: 15 maj 2023

Annonser

Annonser