Dags att nominera kandidater till Infektionsläkareföreningens styrelse!

Vid årsmötet i samband med Infektionsveckan i Karlstad maj 2018 blir två styrelseposter lediga. Vi söker en ordförande samt en vetenskaplig sekreterare. Är du själv intresserad eller känner du till någon som är lämplig?
Kontakta oss i valberedningen med dina förslag eller om du har frågor.
Anna-Karin Lindgren Helsingborg anna-karin.a.lindgren@skane.se
Magnus Hedenstierna Danderyd magnus.hedenstierna@ki.se