Video från 3/4, vetenskaplig uppdatering COVID19

Video från 3/4, vetenskaplig uppdatering COVID19, metoder för att hindra spridning av SARSCoV-2 på sjukhus och personlig skyddsutrustning.