SILFs COVID-19 webbinarier

Videon från fredag 18 december, 17:00, vetenskaplig uppdatering Covid-19, vaccin mot Covid-19 samt lägesrapporter från inbjuden panel och antigentester mot Covid-19


Videon från 27 november, 17:00, vetenskaplig uppdatering COVID19, ”Trender i andel patienter med kritisk sjukdom och utfall efter IVA vård för covid-19 i Sverige och lägesrapporter från inbjuden panel”


Video från 6/11, vetenskaplig uppdatering COVID19, Immunologi och immunitet vid covid19 och ”Timing” av behandling vid svår och kritisk covid 19

 

 


Video från 2/10, vetenskaplig uppdatering COVID19, Diagnostik och behandling av lungfibros och långvariga symtom och komplikationer till COVID19 – sammanfattning av kunskapsläget och erfarenheter från Stockholm


Videon från 28/8, vetenskaplig uppdatering COVID19 and Present and Future treatment options in covid-19


Video från 26/6, Vetenskaplig uppdatering COVID19-uppdatering och nationellt vårdprogram


Video från 5/6, Vetenskaplig uppdatering COVID19 och analys av SARSCoV-2 i avloppsvatten, Immunologi vid SARSCoV-2 infektion

 


Video från 26/5, vetenskaplig uppdatering COVID19, och rapport och erfarenheter från Sörmland och Dalarna.

 


Video från 15/5, vetenskaplig uppdatering COVID19, vaccin mot SARSCoV-2 och modeller för att förutsäga spridning i Sverige


Video från 8/5, vetenskaplig uppdatering COVID19, åtgärder för att förhindra spridning i samhället i olika faser av epidemin.


Video från 24/4, vetenskaplig uppdatering COVID19, serologiska metoder och PCR baserad diagnostik

 


Video från 17/4, vetenskaplig uppdatering COVID19, serologiska metoder och rational bakom åtgärder för att förhindra spridning i samhället.


Video från 3/4, vetenskaplig uppdatering COVID19, metoder för att hindra spridning av
SARSCoV-2 på sjukhus och personlig skyddsutrustning.


Video från 27/3, Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och laboratoriediagnostik


Video från 20/3, Uppdatering om COVID19