Nyheter: Okategoriserade

Kvalitetsrapporter

Årsrapporterna för Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar (”infektionsregistret”) finns nu att läsa på https://infektion.net/rapporter-kvalitetsregistret. De kommer också att skickas ut i pappersform som ett supplement till nr 3 av Infektionsläkaren. Per Arneborn

Dags att nominera kandidater till Infektionsläkareföreningens styrelse!

Vid årsmötet i samband med Infektionsveckan i Karlstad maj 2018 blir två styrelseposter lediga. Vi söker en ordförande samt en vetenskaplig sekreterare. Är du själv intresserad eller känner du till någon som är lämplig? Kontakta oss i valberedningen med dina förslag eller om du har... Läs mer

Välkomna till infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte

Godkända infektionsabstrakt 2017 hittar du här Symposie- och seminariepresentationer vid Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2017 Dealing with antibiotic susceptibility and resistance in the 21th Century: 1. Antimicrobial susceptibility testing - How far are we from international consensus?... Läs mer

Infektionsläkarföreningens höstutbildning

Antibiotika och antibiotikaresistens Högberga Gård, Lidingö, 23–24 oktober 2017 Info/inbjudan Anmälan

Stipendium från Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa. – DEADLINE 1/4

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie typ pilotstudie eller ”minor field study” inom områdena tropikmedicin eller internationell hälsa företrädel​sevis i endemiskt område. Det kan också användas som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie. Det är inte avsett... Läs mer

Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna

Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna 28-29 augusti 2017 Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 28-29 augusti ordnas ett seminarium för 20 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till... Läs mer

Rekrytering för vårdprogramgruppen Bakteriella CNS infektioner

Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för bakteriella CNS infektioner och programgruppen efterlyser nya medlemmar. Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5... Läs mer

Utlysning av RAF-stipendiet 2017

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av "Referensgruppen för Antibiotikafrågor" och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet... Läs mer

Stipendier öppna för ansökan

Förlängd ansökningstid för stipendier till den 8 mars 2017 Göran Sterners resestipendiefond Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 23 000 kr.... Läs mer

Nya rekomendationer från ”opportunisterna”

Nu finns nya och uppdaterade rekomendationer runt alternativ pneumocystisprofylax, BK polyomavirus vid transplantation samt profylax och behandling av toxoplasma efter allogen stamcellstransplantation på hemsidan. Rekomendationerna kan hämtas här