Nyheter: Nyheter

Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar – 2021

Pfizer delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar - ”Pfizerstipendiet”. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Läs mer här (pdf)

Call for abstract!

Ta chansen att presentera din forskning eller ditt kvalitetsarbete i Uppsala! Vi vill att alla i Infektionssverige ska få ta del av vad som görs i landet. På Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte är deltagarnas presentationer ett viktigt inslag i mötesprogrammet och vi hoppas att samtliga... Läs mer

Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond för infektionsmedicinsk forskning

Härmed ledigförklaras forskningsanslag för år 2021 från Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond för infektionsmedicinsk forskning Läs mer här (pdf) Ansökan, senast den 15 juni 2021

Årsmöte SILF 25 maj kl 17

Årsmötet kommer precis som förra året hållas via weblänk. Kallelse har enligt stadgarna publicerats i Infektionsläkaren. Innan årsmötet kommer vi arrangera ett uppföljande covid19 webbinarium med vetenskaplig sammanfattning kl 16-17. Separat inbjudan kommer skickas till covid19 webbinariet. Vi hoppas så många av... Läs mer

Hur skapar vi en god och ändamålsenlig styrning av vården?

Del 2. Jämförelse mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland. SILF arrangerar ett uppföljande webbaserat tvärvetenskapligt seminarium måndagen den 3 maj kl 12.00-14.00 i samarbete mellan Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet och Svenska Läkaresällskapet. Välkomna! För program se sls.se, anmälan via SLS kansli https://zoom.us/webinar/register/WN_s-JkJL_yTUCKL6a-IKxoQQ

Video från 23 april, vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon från 23 april, vetenskaplig uppdatering COVID19, hyperinflammation efter covid19 samt lägesrapporter från inbjuden panel. Klicka här för att komma till videon!

Vetenskaplig uppdatering COVID19, Hyperinflammation efter covid19 och Lägesrapporter från inbjuden panel-  Fredag 23 april kl 16.30-18.00 (OBS! start kl 16.30)

 Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF kl1630 Välkomna kl1630-1650 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra kl1650-1655 Frågor/svar kl1655-1715 Hyperinflammation (MIS-C och MIS-A) efter Covid19, Stefan Berg, PhD, överläkare, Drottning Silvias Barn- och... Läs mer

Stramadagen onsdag 19 maj 2021

Nu ligger inbjudan, information och länk för registrering till årets stramadag den 19 maj ute: www.folkhalsomyndigheten.se/konf20210519.

Staten, professionen, folket och SKR – hur skapar vi en god och ändamålsenlig styrning av vården?

NYHETER SILF arrangerade den 9 mars tillsammans med Statsvetenskapliga Institutionen Göteborgs Universitet och Svenska Läkaresällskapet ett tvärvetenskapligt webbaserat seminarium på temat god samhällsstyrning av vården. Inspelningen av webinariet har visats över 1000 gånger och finns tillgänglig via SLS, https://www.youtube.com/watch?v=f9AtmW4vy88 Passa på att se den om... Läs mer

Klinikbiljetter Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2021

Mötet kommer att arrangeras den 14-17 september och enligt nuvarande planering blir det ett ”hybridmöte”, dvs fysiskt möte i Uppsala + ett virtuellt möte. Vi erbjuder en digital veckobiljett till våra enheter som ger möjlighet för samtliga medarbetare att följa mötet i realtid men föredragen... Läs mer