Nyheter: Nyheter

SILF söker ny registerhållare till Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

En ny registerhållare sökes till Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar då nuvarande registerhållare, Per Arneborn, kommer att lämna sitt uppdrag. Du som söker bör att ha ett intresse för våra kvalitetsregister, gärna god kunskap inom it, samt kunna hantera excelprogram. Du bör framför allt ha ett... Läs mer

Nu finns videon från 28/8, vetenskaplig uppdatering COVID19 and Present and Future treatment options in covid-19

Nu finns videon från 28/8, vetenskaplig uppdatering COVID19 and Present and Future treatment options in covid-19 publicerad. Klicka här för att komma till videon.

Ny Vårdprogramgrupp för Vaccinationer söker medlemmar!

Förlängd ansökningstid till 15/10. Ett nytt vårdprogram ska författas om Vaccinationer med planerad start hösten 2020 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för... Läs mer

28/8 – 17:00, Vetenskaplig uppdatering COVID19 and Present and Future treatment options in covid-19

Uppföljande Webbinarium med Svenska Infektionsläkarföreningen.  Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordförande SILF 17.00-17.05 Välkomna 17.05-17.15 Scientific update COVID19 (presentation in English), Magnus Gisslen, MD, PhD, Professor, Senior consultant, Department of Infectious Diseases, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden 17.15-17.20 Questions/answers 17.20-17.35 Diagnosis and Treatment... Läs mer

ESCMID Conference on Coronavirus Disease (ECCVID)

Dear ESCMID Affiliated Society Representative, Yesterday we have opened the abstract submission for our first online conference, the “ESCMID Conference on Coronavirus Disease (ECCVID)”. We are contacting our Affiliated Societies (AS) to encourage them to submit Abstract(s) for ECCVID. Please forward this message to all... Läs mer

Reviderat Vårdprogram – Bakteriella CNS-infektioner

Vårdprogram för bakteriella CNS-infektioner hos vuxna:akut bakteriell meningit, neurokirurgisk infektion, tuberkulös meningit, hjärnabscess och neuroborrelios. Publicerat första gången hösten 2004, reviderat 2010 samt 2020. Kontaktperson Martin Glimåker, Infektionskliniken, Karolinska – Solna eller annan deltagare i vårdprogramgruppen, vilka framgår på sida 1 i vårdprogrammet. Läs mer

Nationellt vårdprogram covid19 (version 1.1 juni 2020)

Nationellt vårdprogram covid19 (version 1.1 juni 2020). Dokumentet kommer uppdateras löpande och revideras var sjätte månad. Stort tack till alla som bidragit med synpunkter på remissversionen. Arbetsgrupperna tar gärna emot synpunkter och förslag till förbättringar inför nästa revision. Synpunkter och förslag kan skickas till ordförande... Läs mer

Nu finns videon från 26/6, vetenskaplig uppdatering COVID19 och presentation av nationellt vårdprogram

Nu finns videon från 26/6, vetenskaplig uppdatering COVID19 och presentation av nationellt vårdprogram publicerad. Klicka här för att komma till videon.

Fallseminarium inställt

Styrelsen har beslutat att ställa in SILFs Fallseminarium för ST-läkare som var planerat att hållas på Örtofta slott 31 aug-1sept. Orsaken är fortsatt osäkerhet kring hur situationen med Covid-19 kommer att påverka möjligheten till tjänsteresor inom landet samt frånvaro för föreläsare och kursdeltagare från kliniken... Läs mer

Vetenskaplig uppdatering COVID19 och presentation av nationellt vårdprogram

Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen. Fredag 26 juni kl 17.00 Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordf SILF 17:00-17:05 Välkomna 17:05-17:15 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 17:15-17:20 Frågor/svar 17:20-17:25 Presentation av nationellt vårdprogram covid-19 och avgränsningar. Lars-Magnus Andersson, Verksamhetschef, Docent,... Läs mer