Nyheter: Nyheter

Fallseminarium

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 31:e augusti – 1:a september anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas... Läs mer

SILFs vårutbildning Sepsis och Bakteriella CNS-infektioner

Det finns platser kvar på SILFs vårutbildningen Sepsis och Bakteriella CNS-infektioner. Anmäl dig innan 1 februari!

Infektionsveckan

Nu har hemsidan till Infektionsveckan och mikrobiologisk vårmöte i Uppsala 2020 öppnat! Gå in på www.infektionmikro2020.se och kika!

Styrelseposter

Vid årsmötet i samband med Infektionsveckan i Uppsala 2020 blir tre styrelseposter lediga. Vi söker en kassör, en redaktör samt en ledamot med ansvar för utbildningsfrågor. Är du själv intresserad eller känner du till någon som är lämplig? Kontakta oss i valberedningen med dina förslag... Läs mer

Fallseminarium

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 3-4:e februari 2020 anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man... Läs mer

Nytt dokument, Rekommendationer för malariaprofylax

Nytt dokument "Rekommendationer för malariaprofylax" är nu publicerat på hemsidan infektion.net under fliken vårdprogram. Dokumentet ersätter liknande dokument som tidigare återfunnits på Folkhälsomyndighetens hemsida

Lediga platser finns kvar på följande kurser:

Allvarliga akuta infektioner den 24-27/9 i Uppsala, Fungal forum den 28-29/11 i Stockholm

Ny Vårdprogramgrupp för Tuberkulos söker medlemmar!

Ett nytt vårdprogram ska författas om Tuberkulos med planerad start hösten 2019 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för den nya gruppen.... Läs mer

Presentationer från Infektionsveckan

Nu finns många av presentationerna från Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte i Jönköping under fliken Infektionsveckan. Tyvärr saknas vissa presentationer pga bl a upphovsrättsliga skäl.

Representanter till arbetsgruppen för uppdatering av 10-punktsprogrammet

Nationella Strama kommer leda en arbetsgrupp som skall uppdatera 10-punktsprogrammet, se länk. SILF kommer utse två representanter till arbetsgruppen. Arbetsgruppen kommer bestå av representanter från SILF, Nationella Strama, Hygienläkarföreningen och Svensk förening för klinisk mikrobiologi och arbetet påbörjas hösten 2019 (ett heldags arbetsmöte och två uppföljande telefonmöten).... Läs mer