Nyheter: Nyheter

Staten, professionen, folket och SKR – hur skapar vi en god och ändamålsenlig styrning av vården?

SILF arrangerar tillsammans med Statsvetenskapliga Institutionen Göteborgs Universitet och Svenska Läkaresällskapet ett tvärvetenskapligt webbaserat seminarium på temat god samhällsstyrning av vården. Välkomna att delta den 9 mars kl 12.00-14.00. Anmälan görs via SLS hemsida https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/silf-webinar-staten-professionen-folket-och-skr/  

Nu finns videon från fredag 26 februari, 16:30, Vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon fredag 26 februari, vetenskaplig uppdatering COVID19, hur tolkar vi tillgängliga data för godkända vacciner mot SarsCoV-2 i praktiken, Läkemedelsverkets bedömning och uppföljning av skyddseffekt och biverkningar för godkända och nya vacciner mot SarsCoV-2 samt lägesrapporter från inbjuden panel. Klicka här för... Läs mer

Webbinarium om COVID-19 Fredag 26/2 kl 16.30 – 18.00 (Observera vår nya starttid)

Vetenskaplig uppdatering COVID19, hur tolkar vi tillgängliga data för godkända vacciner mot SarsCoV-2 i praktiken, Läkemedelsverkets bedömning och uppföljning av skyddseffekt och biverkningar för godkända och nya vacciner mot SarsCoV-2 samt lägesrapporter från inbjuden panel. Registrera dig nu för att följa mötet live, alternativt titta... Läs mer

Kurs, spridning av infektionssjukdomar via aerosoler och droppar.

5-7 maj 2021, mest sannolikt digitalt http://www.eat.lth.se/smitta-aerosoler-droppar/

Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 14-17 september 2021

Vi ser fram emot ett fysiskt möte i Uppsala men med anledning av coronapandemin kommer mötet även att streamas och möjlighet till virtuellt deltagande kommer att finnas. Antalet fysiska biljetter är i nuläget oklart beroende på pandemin. Preliminärt program finns under fliken Infektionsveckan på infektion.net samt på mötets hemsida... Läs mer

Nationella vårdprogrammet för covid-19 uppdaterat

Nationella vårdprogrammet för covid-19 är nu uppdaterat (version 2.0 januari 2021). Den nya versionen finns publicerad på Infektion.net. Stort tack till arbetsgrupperna och till remissinstanserna för alla remissvar som bidragit till att förbättra dokumentet. Vi tar gärna emot förslag och synpunkter till förbättringar inför... Läs mer

Fallseminarium

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 30-31 augusti 2021 anordnas ett seminarium för 30 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man... Läs mer

Nu finns videon från fredag 22 januari, 16:30, Vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon från fredag 22 januari, 16:30, vetenskaplig uppdatering Covid-19, SarsCoV-2 virologi och betydelsen av nya varianter av SarsCov-2 för smittspridning och vaccinationseffekt samt lägesrapporter från inbjuden panel. Klicka här för att komma till videon!

Webbinarium om COVID-19, vetenskaplig uppdatering COVID19, fredag 22 januari kl 16.30-18.00 (OBSERVERA VÅR NYA STARTTID!). SarsCoV-2 virologi och betydelsen av nya varianter av SarsCov-2 för smittspridning och vaccinationseffekt samt lägesrapporter från inbjuden panel

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, docent, överläkare Infektion, SU/Östra, ordf SILF AGENDA 16.30 Välkomna 16.30 - 16.45 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 16.45 - 16.50 Frågor/svar 16.50 - 17.10 SarsCoV-2 virologi och betydelsen av nya varianter av SarsCov-2 för smittspridning och... Läs mer

Vaccination Covid-19

Angående vaccination Covid-19 finns möjlighet att ställa frågor kring detta till den nybildade Vårdprogramgruppen vaccinationer. Frågan kan mailas till: vardprogramgrupp.vaccination@infektion.net, så kommer deltagarna försöka besvara frågan. Frågor och svar kommer också publiceras under fliken ”Covid-19 vaccination” på Infektion.net