Nyheter: Nyheter

Infektionsveckan och mikrobiologiskt höstmöte

Än finns chansen att ta del av Infektionsveckan och mikrobiologiskt höstmöte! Föredragen på mötet finns tillgängliga på mötesplattformen t o m 17 december.

Ny medlem sökes till expertgruppen som ansvarar för Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Det nationella vårdprogrammet har tagits fram och revideras i samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. En uppdaterad version (3.2) med mindre justeringar har precis publicerats. Nästa större revision påbörjas i december 2021. SILFs expertgrupp består av fyra medlemmar. Vi söker nu en... Läs mer

Uppdaterade rekommendationer för vaccination mot Covid-19 vid immunsuppression

Kunskapen om SARS-CoV-2 och covid-19 utvecklas snabbt. Under fliken för vårdprogram finns reviderade vaccinationsrekommendationer för vuxna patienter med immunsuppressiv sjukdom och immunmodulerande behandling.  

Vårdprogramgruppen för bakteriella CNS-infektioner söker 3–4 nya medlemmar

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse efter samråd med gruppen. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Målet är en grupp med god vetenskaplig... Läs mer

Vetenskaplig uppdatering COVID19, prognos för återkomst av andra virala luftvägsinfektioner och behov av diagnostik samt smittskyddsåtgärder när vi har en endemisk förekomst av SARS-Cov-2. Lägesrapporter från inbjuden panel. Fredag 29 oktober kl 16.30-18.15 (OBS! start kl 16.30)

Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF). Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF kl1630 Välkomna kl1630-1650 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra kl1650-1700 Frågor/svar kl1700-1720 Prognos för återkomst av andra virala luftvägsinfektioner och behov av diagnostik för luftvägsvirus när vi... Läs mer

Till alla läkare som handlägger patienter med misstänkt myokardit och/eller perikardit

Myokardit och/eller perikardit efter vaccination mot covid-19 är en mycket sällsynt biverkan. Svensk Barnkardiologisk Förening och Svenska Kardiologföreningen  (i samråd med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket) uppmanar till ökad uppmärksamhet och skyndsam rapportering av misstänkta fall av myokardit och/eller perikardit efter vaccination mot covid-19. Rekommendationer finns Läs mer

Fallseminarium 3-4 februari 2022

SILF inbjuder genom Svenska infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommité (SPUK) ST-läkare till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 3–4 februari 2022 anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och ska ses som ett komplement till de ämnesspecifika ST-kurserna. Detta tillfälle är det... Läs mer

Vetenskaplig uppdatering COVID19 och Smittsamhet och symtom vid genombrottsinfektioner efter vaccination/genomgången infektion med SARS-CoV-2. Lägesrapporter från inbjuden panel. Fredag 24 september kl 16.30 – 18.00

Fredag 24 september kl 16.30 - 18.00 Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF). Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF 16.30 Välkomna 16.30 - 16.50 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 16.50 - 17.00 Frågor/svar 17.00 - 17.20... Läs mer

Lunchseminarieserie för läkare om precisionsmedicin

Lunchseminarieserie om precisionsmedicin i sjukvården som Genomic Medicine Sweden (GMS) kommer att anordna under hösten. Seminarieserien vänder sig till läkare och annan sjukvårdspersonal och syftet är att berätta mer om genomik och precisionsmedicin och dess betydelse framöver i kliniken. Lunchseminarium: Helgenomanalys vid sällsynta diagnoser ger... Läs mer

Sepsismarschen – tillsammans mot sepsis

Hjälp oss att stoppa sepsis! Nu kan ni som företag, organisation eller förening göra något meningsfullt tillsammans. Häng med på Sepsismarschen 2021 och hjälp oss att sprida kunskap om sepsis och samla in medel till forskningen.