Nyheter: Nyheter

Nationellt vårdprogram covid19 v3.0

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 är nu reviderat och uppdaterat (version 3.0, juni 2021). Stort tack för alla kloka remissvar och förslag på förbättringar. Arbetsgrupperna tar gärna emot förslag på ytterligare justeringar och förbättringar löpande. Skicka i så fall synpunkter till ordförande i... Läs mer

Uppdaterat vårdprogram – Infektiös Endokardit

Vårdprogrammet för Infektiös Endokardit har utarbetats av en arbetsgrupp inom Svenska Infektionsläkarföreningen och publicerades första gången 2002. Dokumentet uppdateras regelbundet och den nu föreliggande versionen 2021 utgör den sjätte revisionen. Rekommendationer om i vilka situationer partiell peroral behandling kan komma i fråga vid endokardit har... Läs mer

Video från 23 juni, vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon från 23 juni, vetenskaplig uppdatering COVID19, sammanfattning och lägesrapporter från inbjuden panel. Klicka här för att komma till videon!

Missa inte chansen att åka på Infektionsveckan och mikrobiologiskt vår(höst)möte!)

Vill du delta fysiskt på Infektionsveckan och mikrobiologiskt vår(höst)möte? Anmäl dig då på infektionmikro2021.se. Om restriktionerna är borttagna kommer vi ha plats för ca 500 deltagare. Om de nuvarande restriktionerna på 50 personer inomhus kvarstår blir det inte något fysiskt möte. Om det blir något däremellan... Läs mer

Vetenskaplig uppdatering COVID19, sammanfattning och lägesrapporter från inbjuden panel, 23 juni 16:30-18:00

 Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF - 16.30 Välkomna - 16.30 - 16.50 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra - 16.50 - 17.00 Frågor/svar - 17.00 - 17.40 Sammanfattning av covid19... Läs mer

Video från 25 maj, vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon från 25 maj, vetenskaplig uppdatering COVID19, identifiering av patienter med risk för allvarlig covid19 i öppen vård och lägesrapporter från inbjuden panel. Klicka här för att komma till videon!

Vetenskaplig uppdatering COVID19, Identifiering av patienter med risk för allvarlig covid19 i öppen vård och Lägesrapporter från inbjuden panel- Tisdag 25 maj kl 16.00-17.00 (OBS! tisdag och start kl 16.00)

Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF). Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF kl1600 Välkomna kl1600-1615 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra kl1615-1620 Frågor/svar kl1620-1635 Identifiering av patienter med risk för allvarlig covid19 i öppen vård - Säker... Läs mer

Årsmöte SILF 25 maj kl 17

Årsmötet kommer precis som förra året hållas via weblänk. Kallelse har enligt stadgarna publicerats i Infektionsläkaren. Innan årsmötet kommer vi arrangera ett uppföljande covid19 webbinarium med vetenskaplig sammanfattning kl 16-17. Separat inbjudan kommer skickas till covid19 webbinariet. Vi hoppas så många av SILFs medlemmar som... Läs mer

Hur skapar vi en god och ändamålsenlig styrning av vården?

Del 2. Jämförelse mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland. SILF arrangerade ett uppföljande webbaserat tvärvetenskapligt seminarium måndagen den 3 maj kl 12.00-14.00 i samarbete mellan Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet och Svenska Läkaresällskapet. Du kan se seminariet i efterhand via SLS: Hur skapar vi en god... Läs mer

Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar – 2021

Pfizer delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar - ”Pfizerstipendiet”. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Läs mer här (pdf)