Nyheter: Nyheter

Andelen sjukhusvårdade covid-19-patienter som lagts in på IVA och andelen IVA-vårdade som behandlats med invasiv respiratorvård har gradvis halverats under perioden mars-oktober 2020.

Andelen sjukhusvårdade covid-19-patienter som lagts in på IVA och andelen IVA-vårdade som behandlats med invasiv respiratorvård har gradvis halverats under perioden mars-oktober 2020. Även mortaliteten i hela sjukhuskohorten har halverats under motsvarande tid. Det visar en sammanställning från Socialstyrelsens databas för Covid-19. Publikationen kan läsas... Läs mer

Vetenskaplig uppdatering COVID19, Trender i andel patienter med kritisk sjukdom och utfall efter IVA vård för covid-19 i Sverige och Lägesrapporter från inbjuden panel. Fredag 27 november kl 17.00

Vetenskaplig uppdatering COVID19, Trender i andel patienter med kritisk sjukdom och utfall efter IVA vård för covid-19 i Sverige och Lägesrapporter från inbjuden panel.  Fredag 27 november kl 17.00. Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen. Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, SU/Östra, ordf SILF 1700-1705 Välkomna... Läs mer

Nu finns videon från fredag 6 november, 17:00, Vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon från fredag 6 november, 17:00, Vetenskaplig uppdatering COVID19, Immunologi och immunitet vid covid19 och ”Timing” av behandling vid svår och kritisk covid 19. Klicka här för att komma till videon!

State of the Art Covid-19 den 15-16 december

Missa inte Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19! Ett webbaserat möte som vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Vetenskapligt program med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner. Deadline för abstracts är den... Läs mer

Fredag 6 november, 17:00, Vetenskaplig uppdatering COVID19, Immunologi och immunitet vid covid19 och ”Timing” av behandling vid svår och kritisk covid 19

Uppföljande Webbinarium med Svenska Infektionsläkarföreningen.  Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordförande SILF 17:00-17:05 Välkomna 17:05-17:20 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 17:20-17:25 Frågor/svar 17:25-17:40 Immunologi och immunitet vid luftvägsinfektioner och covid19, Mats Bemark, PhD, Avdelningen för Mikrobiologi och Immunologi, Institutionen för Biomedicin, Göteborgs... Läs mer

Svenska Läkaresällskapet anordnar

Välkommen till "State of the Art Covid-19" den 15–16 december 2020. Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19. Svenska Läkaresällskapet tillsammans med sina sektioner bjuder in till Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19. Under "State of the Art Covid-19" samlas professionen tillsammans med internationella föredragshållare, ledande... Läs mer

Nu finns videon från 2/10, vetenskaplig uppdatering COVID19, Diagnostik och behandling av lungfibros och långvariga symtom och komplikationer till COVID19 – sammanfattning av kunskapsläget och erfarenheter från Stockholm

Nu finns videon från 2/10, vetenskaplig uppdatering COVID19, Diagnostik och behandling av lungfibros och långvariga symtom och komplikationer till COVID19 - sammanfattning av kunskapsläget och erfarenheter från Stockholm. Klicka här för att komma till videon!

Vetenskaplig uppdatering COVID19, Diagnostik och behandling av lungfibros, och Långvariga symtom och komplikationer till covid19 – sammanfattning av kunskapsläget och erfarenheter från Stockholm

Uppföljande Webbinarium med Svenska Infektionsläkarföreningen.  Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordförande SILF 17:00-17:05 Välkomna 17:05-17:15 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 17:15-17:20 Frågor/svar 17:20-17:30 Lungfibros - patogenes, utredning och behandling. Jesper Magnusson, MD, PhD, överläkare, Lungmedicin/Transplantationsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 17:30-17:35 Frågor/svar 17:35-17:45 Långvariga symtom... Läs mer

SILF söker ny registerhållare till Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

En ny registerhållare sökes till Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar då nuvarande registerhållare, Per Arneborn, kommer att lämna sitt uppdrag. Du som söker bör att ha ett intresse för våra kvalitetsregister, gärna god kunskap inom it, samt kunna hantera excelprogram. Du bör framför allt ha ett... Läs mer

Nu finns videon från 28/8, vetenskaplig uppdatering COVID19 and Present and Future treatment options in covid-19

Nu finns videon från 28/8, vetenskaplig uppdatering COVID19 and Present and Future treatment options in covid-19 publicerad. Klicka här för att komma till videon.