Nyheter: Covid19

Nationella vårdprogrammet covid19

Nationella vårdprogrammet covid19 är uppdaterat (avsnitt om antiviral behandling), version 4.2 december 2022. infektion.net/nationellt-vardprogram-covid19/

Welcome to the largest Swedish scientific meeting

about Covid-19 in 2022! The entire conference will be held online. You will be able to enjoy all talks & debates, poster presentations, sponsor exhibitions and much more online both prior and after the specific conference dates! For more information, please visit stateoftheart.se and... Läs mer

Nationellt vårdprogram covid19

Nationellt vårdprogram covid19 är reviderat och uppdaterat (version 4 maj 2022). Stort tack till alla som bidragit med synpunkter på remissversionen. Arbetsgrupperna tar gärna emot synpunkter och förslag till förbättringar inför nästa revision. Synpunkter och förslag kan skickas till sammankallande (lars-magnus.andersson@vgregion.se). Nationellt vårdprogram... Läs mer

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid19

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid19 är reviderat (version 4 20220315). Dokumentet finns nu som remissversion, se Covid-19_Nat_VP_remissversion.pdf. Eventuella synpunkter eller kommentarer kan skickas till ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen "Lars Magnus Andersson" <lars-magnus.andersson@vgregion.se> senast den 20 april. OBS! REMISSVERSION, EJ KORREKTURLÄST.

SILF Vetenskaplig uppdatering Covid-19, 9/3 kl.16.30-18.00

Agenda Moderator: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, Docent, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordf SILF 16.30 Välkomna - mötet startar 16.30-16.50 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 16.50-17.00 Frågor och svar 17.00-17.20 Risk för allvarlig sjukdom vid infektion med olika varianter av SARSCoV-2 - Svenska erfarenheter, Jan Albert, Professor, överläkare, Klinisk... Läs mer

Vetenskaplig uppdatering Covid-19. Observera veckodagen – Onsdag 26/1 Tid: 16.30-18.00

AGENDA Moderator: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, Docent, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordf SILF 16.30 Välkomna - mötet startar 16.30-16.50 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 16.50-17.00 Frågor och svar 17.00-17.20 Smittsamhet, smittsamhetsperiod och risk för allvarlig sjukdom vid infektion med olika varianter av SARSCoV-2 och efter vaccination, Anders... Läs mer

Video från 22 december, vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon från 22 december, vetenskaplig uppdatering COVID19, sammanfattning och lägesrapporter från inbjuden panel. Klicka här för att komma till videon!

Vetenskaplig uppdatering COVID19 – Onsdag den 22 december kl 16.30-18.00

AGENDA Moderator: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordf SILF 16.30 Välkomna - mötet startar 16.30-16.50 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 16.50-17.00 Monoklonala antikroppar och antivirala läkemedel mot SARSCov-2, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 17.00-17.10 Frågor/svar 17.10-17.20 Folkhälsomyndighetens... Läs mer

Ny medlem sökes till expertgruppen som ansvarar för Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Det nationella vårdprogrammet har tagits fram och revideras i samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. En uppdaterad version (3.2) med mindre justeringar har precis publicerats. Nästa större revision påbörjas i december 2021. SILFs expertgrupp består av fyra medlemmar. Vi söker nu en... Läs mer

Uppdaterade rekommendationer för vaccination mot Covid-19 vid immunsuppression

Kunskapen om SARS-CoV-2 och covid-19 utvecklas snabbt. Under fliken för vårdprogram finns reviderade vaccinationsrekommendationer för vuxna patienter med immunsuppressiv sjukdom och immunmodulerande behandling.  

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades