Nyheter: Covid19

Ny medlem sökes till expertgruppen som ansvarar för Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Det nationella vårdprogrammet har tagits fram och revideras i samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. En uppdaterad version (3.2) med mindre justeringar har precis publicerats. Nästa större revision påbörjas i december 2021. SILFs expertgrupp består av fyra medlemmar. Vi söker nu en... Läs mer

Uppdaterade rekommendationer för vaccination mot Covid-19 vid immunsuppression

Kunskapen om SARS-CoV-2 och covid-19 utvecklas snabbt. Under fliken för vårdprogram finns reviderade vaccinationsrekommendationer för vuxna patienter med immunsuppressiv sjukdom och immunmodulerande behandling.  

Vetenskaplig uppdatering COVID19, prognos för återkomst av andra virala luftvägsinfektioner och behov av diagnostik samt smittskyddsåtgärder när vi har en endemisk förekomst av SARS-Cov-2. Lägesrapporter från inbjuden panel. Fredag 29 oktober kl 16.30-18.15 (OBS! start kl 16.30)

Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF). Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF kl1630 Välkomna kl1630-1650 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra kl1650-1700 Frågor/svar kl1700-1720 Prognos för återkomst av andra virala luftvägsinfektioner och behov av diagnostik för luftvägsvirus när vi... Läs mer

Till alla läkare som handlägger patienter med misstänkt myokardit och/eller perikardit

Myokardit och/eller perikardit efter vaccination mot covid-19 är en mycket sällsynt biverkan. Svensk Barnkardiologisk Förening och Svenska Kardiologföreningen  (i samråd med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket) uppmanar till ökad uppmärksamhet och skyndsam rapportering av misstänkta fall av myokardit och/eller perikardit efter vaccination mot covid-19. Rekommendationer finns Läs mer

Vetenskaplig uppdatering COVID19 och Smittsamhet och symtom vid genombrottsinfektioner efter vaccination/genomgången infektion med SARS-CoV-2. Lägesrapporter från inbjuden panel. Fredag 24 september kl 16.30 – 18.00

Fredag 24 september kl 16.30 - 18.00 Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF). Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF 16.30 Välkomna 16.30 - 16.50 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 16.50 - 17.00 Frågor/svar 17.00 - 17.20... Läs mer

Nationellt vårdprogram covid19 v3.0

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 är nu reviderat och uppdaterat (version 3.0, juni 2021). Stort tack för alla kloka remissvar och förslag på förbättringar. Arbetsgrupperna tar gärna emot förslag på ytterligare justeringar och förbättringar löpande. Skicka i så fall synpunkter till ordförande i... Läs mer

Utkast till nationellt vårdprogram för vaccination mot Covid-19 vid immunsuppression

Vårdprogrammet är en genomgång av alla publikationer och internationella riktlinjer och finns nu på hemsidan. Dokumentet ligger för närvarande ute på remiss hos berörda specialitetsföreningar och en än mer färdig version kommer att publiceras under hösten. Synpunkter tas tacksamt emot av programgruppen för vaccination, genom... Läs mer

Video från 23 juni, vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon från 23 juni, vetenskaplig uppdatering COVID19, sammanfattning och lägesrapporter från inbjuden panel. Klicka här för att komma till videon!

Vetenskaplig uppdatering COVID19, sammanfattning och lägesrapporter från inbjuden panel, 23 juni 16:30-18:00

 Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF - 16.30 Välkomna - 16.30 - 16.50 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra - 16.50 - 17.00 Frågor/svar - 17.00 - 17.40 Sammanfattning av covid19... Läs mer

Video från 25 maj, vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon från 25 maj, vetenskaplig uppdatering COVID19, identifiering av patienter med risk för allvarlig covid19 i öppen vård och lägesrapporter från inbjuden panel. Klicka här för att komma till videon!

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades