Arbetsgruppen som reviderar visionsdokumentet

Arbetsgruppen som reviderar visionsdokumentet har börjat sitt arbete. Målet är att det uppdaterade dokumentet skall vara klart till årsmötet 2020. Var gärna med och bidra med synpunkter till arbetsgruppen. Kontakta i så fall någon av medlemmarna nedan.

Akut infektionssjukvård och prehospital vård (Carl Spindler & Parisa Hartman Mokarami)

Slutenvård/ epidemiberedskap/ isoleringsvård och intermediärvårdsavdelningar (Andreas Winroth, Tor Härnqvist & Simon Athlin (vad gäller IMA-vård samverkan med Carl Spindler & Parisa Hartman Mokarami) )

Öppenvård, inklusive outpatient antibiotic treatment/ sprututbyte/ uppföljning (Anna-Karin Lidström & Kristina Cardell)

Konsultverksamhet (Magnus Rasmussen, Lars-Magnus Andersson & Birgitta Anesten)

Forskning och undervisning (Magnus Rasmussen, Lars-Magnus Andersson & Birgitta Anesten)

Preventionsarbete (Tor Härnqvist & Simon Athlin)

Organisation/ processansvar/ samarbeten och samverkan med andra intressenter (Carl Spindler & Parisa Hartman Mokarami)