Andelen sjukhusvårdade covid-19-patienter som lagts in på IVA och andelen IVA-vårdade som behandlats med invasiv respiratorvård har gradvis halverats under perioden mars-oktober 2020.

Andelen sjukhusvårdade covid-19-patienter som lagts in på IVA och andelen IVA-vårdade som behandlats med invasiv respiratorvård har gradvis halverats under perioden mars-oktober 2020. Även mortaliteten i hela sjukhuskohorten har halverats under motsvarande tid. Det visar en sammanställning från Socialstyrelsens databas för Covid-19. Publikationen kan läsas i pre-print-version på https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.27.20220061v1

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades