8/5 17:00 – Vetenskaplig uppdatering COVID19, åtgärder för att förhindra spridning i samhället i olika faser av epidemin

Uppföljande Webbinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen. 

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordförande SILF

17:00-17:05 Välkomna

17:05-17:20 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

17:20-17:25 Frågor/svar

17:25-17:40 Övervakning och åtgärder för att förhindra spridning i samhället i olika faser av epidemin, skillnader i olika geografiska områden, Eva Melander, smittskyddsläkare, Region Skåne, ordförande Smittskyddsläkarföreningen

17:40-17:45 Frågor/svar

17:45-18:00 Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel (Hedvig Glans, sektionschef Infektion, Karolinska sjukhuset, Maria Palmerus, verksamhetschef, Infektion Jönköping, Magnus Brink, PhD, överläkare, Infektion, SU/Östra, Johan Petersson, överläkare, IVA, Karolinska sjukhuset)

18:00 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare, Infektion SU/Östra, ordförande SILF

För mer information och anmälan, https://mediahuset.link/covid-19

För er som inte kan se detta live kommer mötet finnas tillgängligt att se on demand på www.infektion.net/Covid19.

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades