5/6, 17:00, Vetenskaplig uppdatering COVID19, Analys av SARSCoV-2 i avloppsvatten, Immunologi vid SARSCoV-2 infektion

Uppföljande Webbinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen.

Tid,  Fredag 5 juni, 17:00

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordförande SILF

17:00-17:05 Välkomna

17:05-17:15 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

17:15-17:20 Frågor/svar

17:20-17:30 Analys av SARSCoV-2 i avloppsvatten – vilka möjligheter ger detta att övervaka epidemin? Helene Norder, professor, Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

17:30-17:35 Frågor/svar

17:35-17:45 Immunologi vid Covid19, Vanda Friman, professor, Infektion, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

17:45-17:50 Frågor/svar

17:50-18:10 Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel (Hedvig Glans, sektionschef Infektion, Karolinska sjukhuset, Maria Palmerus, överläkare verksamhetschef, Infektion Jönköping, Magnus Brink. PhD, överläkare, Infektion, SU/Östra, Johan Petersson, överläkare, IVA, Karolinska sjukhuset)

18:10 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare, Infektion SU/Östra, ordf SILF

För mer information och anmälan, https://mediahuset.link/covid-19

För er som inte kan se detta live kommer mötet finnas tillgängligt att se on demand på www.infektion.net/Covid19.

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades