2021 års europeiska kongress för tropikmedicin och internationell hälsa – ECTMIH – hålls i virtuell form från Bergen i Norge. Abstract deadline har förlängts till 9 april

Läs mer här!