15/5 – Vetenskaplig uppdatering COVID19, vaccin mot SARSCoV-2 och modeller för att förutsäga spridning i Sverige

Uppföljande Webbinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen. 

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordf SILF

17:00-17:05 Välkomna

17:05-17:15 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

17:15-17:25 Vaccin mot SARSCoV-2, rational, utmaningar och potentiella vaccinkandidater, Helena Hervius Askling, MD PhD, Karolinska Institutet

17:25-17:30 Frågor/svar

17:30-17:40 Modeller och prognoser för spridning av SARSCoV-2 i Sverige, Tom Britton, Professor, Matematiska Institutionen, Stockholms Universitet

17:40-17:45 Frågor/svar

17:45-18:00 Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel (Hedvig Glans, sektionschef Infektion, Karolinska sjukhuset, Maria Palmerus, överläkare, verksamhetschef, Infektion Jönköping, Magnus Brink. PhD, överläkare, Infektion, SU/Östra, Johan Petersson, överläkare, IVA, Karolinska sjukhuset)

18:00 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare, Infektion SU/Östra, ordförande SILF

För mer information och anmälan, https://mediahuset.link/covid-19

För er som inte kan se detta live kommer mötet finnas tillgängligt att se on demand på www.infektion.net/Covid19.

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades