• Bild_till_infektion

    Nordic HIV & Virology Conference 2022! Välkommen att anmäla dig till denna konferens som kommer att hållas mellan den 28e och 30e september i Stockholm. Klicka på bilden för att komma till hivnordic.se, där kan du registrera dig och läsa mer om konferensen.
  • Utbildning_Tuberkolos

    Utbildning i Tuberkulos
  • fallsem_annons_ht_22

    SILF inbjuder genom Svenska infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommité (SPUK) ST-läkare till utbildning som baseras på autentiska fall.
Senaste nytt

Problem med Artesunat-beställning, för kännedom

Den kinesiska fabrik som tillverkat Artesunat har lagt ned sin verksamhet. Det alternativa läkemedel som är godkänt i EMA  är extremt dyrt. Det finns ett annat licenspreparat, där företaget inte lämnat in tillräckliga data, varför det ej godkänts av Läkemedelsverket. Det arbetas för närvarande på flera håll... Läs mer

Nationellt vårdprogram covid19

Nationellt vårdprogram covid19 är reviderat och uppdaterat (version 4 maj 2022). Stort tack till alla som bidragit med synpunkter på remissversionen. Arbetsgrupperna tar gärna emot synpunkter och förslag till förbättringar inför nästa revision. Synpunkter och förslag kan skickas till sammankallande (lars-magnus.andersson@vgregion.se). Nationellt vårdprogram... Läs mer

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid19

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid19 är reviderat (version 4 20220315). Dokumentet finns nu som remissversion, se Covid-19_Nat_VP_remissversion.pdf. Eventuella synpunkter eller kommentarer kan skickas till ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen "Lars Magnus Andersson" <lars-magnus.andersson@vgregion.se> senast den 20 april. OBS! REMISSVERSION, EJ KORREKTURLÄST.