• Sepsis_och_bakteriella_CNS_2020_Nasby

    Läs mer här

  • Fallseminarium_Akeshofs_slott_2020

    Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 3-4:e februari anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Läs mer här!

  • Banner_Uppsala

    Välkommen till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information kommer senare.

Närmast i kalendern
jan13-142020
jan23-252020

Viral hepatitis

Athen, Grekland
jan27-292020

Kurs, CNS-infektioner

Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Senaste nytt

Infektionsveckan

Nu har hemsidan till Infektionsveckan och mikrobiologisk vårmöte i Uppsala 2020 öppnat! Gå in på www.infektionmikro2020.se och kika!

Styrelseposter

Vid årsmötet i samband med Infektionsveckan i Uppsala 2020 blir tre styrelseposter lediga. Vi söker en kassör, en redaktör samt en ledamot med ansvar för utbildningsfrågor. Är du själv intresserad eller känner du till någon som är lämplig? Kontakta oss i valberedningen med dina förslag... Läs mer

Fallseminarium

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 3-4:e februari 2020 anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man... Läs mer