SILF – Svenska Infektionsläkarföreningen

Välkommen till Svenska Infektionsläkarföreningen!

Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) utgör en riksomfattande sammanslutning av läkare och andra medicinska utövare huvudsakligen verksamma inom området infektionssjukdomar.

Inspelade webinarium och SILF-podden

Sköna sommardagar med innehåll! Ta del av inspelade webinarium där SILF står bakom det vetenskapliga programmet eller lyssna på SILF-podden, ”Din navigationsguide mellan pest och kolera”.

Annonser

Annonser

Infektionsläkaren

Senaste e-versionen av vår medlemstidning

Tidningen Infektionsläkaren ges ut i samarbete med Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) och går till medlemmarna i föreningen.

Visa tidigare utgåvor

SILF-podden

SILF-podden är en podd för infektionsläkare och blivande infektionsläkare i Sverige. Håll er uppdaterade på vad som händer i infektionssverige och omvärlden.

Vill du bli medlem?

Som medlem i SILF kan Du logga in och ta del av medlemspecifik information på hemsidan och Du får medlemstidningen hemskickad. Du har även möjlighet att rösta i viktiga frågor på Årsmötet.

Annonser