• hostutbildning_Orenas_Slott_2021

    Höstutbildning i Infektioner hos immunsupprimerade. Möt hösten på Örenäs slott i Skåne 29-30 september 2021. Höstutbildningen behandlar ämnen som Immunförsvaret vid immunsuppression, febril neutropeni, opportunistiska bakteriella infektioner och pneumonier, invasiva svampinfektioner, toxoplasmos, diarré vid immunsuppression, virusinfektioner hos immunsupprimerade och tropiska infektioner.Anmälan till Maria Menonen på Hansens på mejl: maria.menonen@hansen.se. Ange: Namn, klinik, mobilnummer, specialkost, fakturaadress samt fakturareferens. Välkomna!
  • fallseminarium-augusti-2021

    Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 30-31 augusti 2021 anordnas ett seminarium för 30 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium en till två gånger under sin ST.
  • Header

    Infektionsveckan & Mikrobiologiskt vårmöte samarrangeras av Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor (IFIS) och de tre mikrobiologiska föreningarna: Föreningen för Klinisk Mikrobiologi (FKM), Riksföreningen för Mikrobiologi (RFM) och Svenska Föreningen för Mikrobiologi (SFM).
Senaste nytt

Vetenskaplig uppdatering COVID19 och Smittsamhet och symtom vid genombrottsinfektioner efter vaccination/genomgången infektion med SARS-CoV-2. Lägesrapporter från inbjuden panel. Fredag 24 september kl 16.30 – 18.00

Fredag 24 september kl 16.30 - 18.00 Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF). Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF 16.30 Välkomna 16.30 - 16.50 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 16.50 - 17.00 Frågor/svar 17.00 - 17.20... Läs mer

Lunchseminarieserie för läkare om precisionsmedicin

Lunchseminarieserie om precisionsmedicin i sjukvården som Genomic Medicine Sweden (GMS) kommer att anordna under hösten. Seminarieserien vänder sig till läkare och annan sjukvårdspersonal och syftet är att berätta mer om genomik och precisionsmedicin och dess betydelse framöver i kliniken. Lunchseminarium: Helgenomanalys vid sällsynta diagnoser ger... Läs mer

Sepsismarschen – tillsammans mot sepsis

Hjälp oss att stoppa sepsis! Nu kan ni som företag, organisation eller förening göra något meningsfullt tillsammans. Häng med på Sepsismarschen 2021 och hjälp oss att sprida kunskap om sepsis och samla in medel till forskningen.