• fallsem bild vt23

  SILF inbjuder genom Svenska infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommité (SPUK) ST-läkare till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 9–10 februari 2023 anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och ska ses som ett komplement till de ämnesspecifika ST-kurserna. Detta tillfälle sker återigen med omvänd turordning, i ett försök att uppfylla visionen om deltagande i två fallseminarier under sin ST. Rak turordning återkommer till höstens kurstillfälle. Klicka på bilden för att läsa mer.
 • SILF_SOF_kurs_2023

  Svenska Infektionsläkarföreningen och Svensk Ortopedisk Förening inbjuder till gemensam vårutbildning. Klicka på bilden för att läsa mer.
 • Bild1

  Svenska Infektionsläkarföreningen inbjuder till konsult- och bakjoursutbildning på Smygehus havsbad. Klicka på bilden för att läsa mer.
 • hivvir2023

  Datumen är bokade för Nordic HIV & Virology Conference 2023! Årets konferens äger rum 27-29 september i Stockholm. På denna hemsida uppdateras det löpande med aktuell information: https://www.hivnordic.se
Närmast i kalendern
Senaste nytt

Vårdprogramgruppen för sepsis söker nya medlemmar

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse efter samråd med gruppen. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Målet är en grupp med god vetenskaplig... Läs mer

Call for abstract!

Ta chansen att presentera din forskning eller ditt kvalitetsarbete i Halmstad! Vi vill att alla i Infektionssverige ska få ta del av vad som görs i landet. På Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte är deltagarnas presentationer ett viktigt inslag i mötesprogrammet och vi hoppas att samtliga... Läs mer

Påminnelse: Utlysning av stipendier

Utlysning av stipendium från Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond 2023 Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar - 2023 Utlysning av Stipendium i Tropikmedicin - 2023