• Sepsis_och_bakteriella_CNS_2020_Nasby

    Vårutbildningen blev höstutbildning! Infektionsläkarföreningens höstutbildning 2020 Sepsis och bakteriella CNS-infektioner Näsby slott, Täby, Stockholm 19 – 21 oktober 2020. Se kalendariet för mer information och länk till anmälningsblanketten.
Nu finns videon från 26/6, Vetenskaplig uppdatering COVID19 och presentation av nationellt vårdprogram

Uppföljande Webinarium Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordförande SILF Läs mer
Senaste nytt

Reviderat Vårdprogram – Bakteriella CNS-infektioner

Vårdprogram för bakteriella CNS-infektioner hos vuxna:akut bakteriell meningit, neurokirurgisk infektion, tuberkulös meningit, hjärnabscess och neuroborrelios. Publicerat första gången hösten 2004, reviderat 2010 samt 2020. Kontaktperson Martin Glimåker, Infektionskliniken, Karolinska – Solna eller annan deltagare i vårdprogramgruppen, vilka framgår på sida 1 i vårdprogrammet. Läs mer

Nationellt vårdprogram covid19 (version 1.1 juni 2020)

Nationellt vårdprogram covid19 (version 1.1 juni 2020). Dokumentet kommer uppdateras löpande och revideras var sjätte månad. Stort tack till alla som bidragit med synpunkter på remissversionen. Arbetsgrupperna tar gärna emot synpunkter och förslag till förbättringar inför nästa revision. Synpunkter och förslag kan skickas till ordförande... Läs mer

Nu finns videon från 26/6, vetenskaplig uppdatering COVID19 och presentation av nationellt vårdprogram

Nu finns videon från 26/6, vetenskaplig uppdatering COVID19 och presentation av nationellt vårdprogram publicerad. Klicka här för att komma till videon.