• state-of-the-art-covid-19

    SLS i samarbete med SLS vetenskapliga sektioner arrangerar Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 den 15-16 dec 2020. Deadline för abstracts är 15 november.
  • fallseminarium_orenas-slott

    Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 28-29:e januari anordnas ett seminarium för 24 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium 1-2 gånger under sin ST. För att delta i kursen ska man vara medlem i SILF, eller ha ansökt om medlemskap innan kursstart.
Senaste nytt

Andelen sjukhusvårdade covid-19-patienter som lagts in på IVA och andelen IVA-vårdade som behandlats med invasiv respiratorvård har gradvis halverats under perioden mars-oktober 2020.

Andelen sjukhusvårdade covid-19-patienter som lagts in på IVA och andelen IVA-vårdade som behandlats med invasiv respiratorvård har gradvis halverats under perioden mars-oktober 2020. Även mortaliteten i hela sjukhuskohorten har halverats under motsvarande tid. Det visar en sammanställning från Socialstyrelsens databas för Covid-19. Publikationen kan läsas... Läs mer

Vetenskaplig uppdatering COVID19, Trender i andel patienter med kritisk sjukdom och utfall efter IVA vård för covid-19 i Sverige och Lägesrapporter från inbjuden panel. Fredag 27 november kl 17.00

Vetenskaplig uppdatering COVID19, Trender i andel patienter med kritisk sjukdom och utfall efter IVA vård för covid-19 i Sverige och Lägesrapporter från inbjuden panel.  Fredag 27 november kl 17.00. Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen. Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, SU/Östra, ordf SILF 1700-1705 Välkomna... Läs mer

Nu finns videon från fredag 6 november, 17:00, Vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon från fredag 6 november, 17:00, Vetenskaplig uppdatering COVID19, Immunologi och immunitet vid covid19 och ”Timing” av behandling vid svår och kritisk covid 19. Klicka här för att komma till videon!