• SILF_SOF_kurs_2023

  Svenska Infektionsläkarföreningen och Svensk Ortopedisk Förening inbjuder till gemensam vårutbildning. Klicka på bilden för att läsa mer.
 • Bild1

  Svenska Infektionsläkarföreningen inbjuder till konsult- och bakjoursutbildning på Smygehus havsbad. Klicka på bilden för att läsa mer.
 • hivvir2023

  Datumen är bokade för Nordic HIV & Virology Conference 2023! Årets konferens äger rum 27-29 september i Stockholm. På denna hemsida uppdateras det löpande med aktuell information: https://www.hivnordic.se
 • fallsem_ht_23_annons

  SILF inbjuder genom Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommité (SPUK) ST-läkare till utbildning som baseras på autentiska fall
 • ungt_forum

Senaste nytt

Sökes – representant till expertgruppen för omarbetning av nationella riktlinjer för malariaprofylax

Infektionsläkarföreningen söker en representant i expertgruppen som tar fram de nationella rekommendationerna för malariaprofylax Rekommendationer för Malariaprofylax | Infektion.net Rekommendationerna belyser förebyggande åtgärder mot malaria med fokus på läkemedelsprofylax och bedömningar av risker i olika geografiska områden och grupper. Expertgruppen består av specialister som... Läs mer

Uppdaterat vårdprogram TBC

Version 1.1 (20230228): Kapitlet Resistent tuberkulos utökats med information om den nya behandlingsregimen BPaLM (bedakilin, pretonamic, linezolid och moxifloxacin) om 6-9 månader som kan vara ett alternativ vid MDR/XDR-tbc, enligt WHOs rekommendationer. I kapitlet Tuberkulos hos barn har den av WHO nu rekommenderade behandlingsregimen om... Läs mer

Påminnelse: Utlysning av stipendier

Utlysning av stipendium från Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond 2023 Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar - 2023 Utlysning av Stipendium i Tropikmedicin - 2023