• annons_fallseminarium

    SILF inbjuder genom Svenska infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommité (SPUK) ST-läkare till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 3–4 februari 2022 anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och ska ses som ett komplement till de ämnesspecifika ST-kurserna. Detta tillfälle är det första att hållas med omvänd turordning, i ett försök att uppfylla visionen om deltagande i två fallseminarier under sin ST. Rak turordning återkommer till höstens kurstillfälle. Läs hela kursbeskrivningen i kalendern.
  • Banner_PostEACS

    Välkomna att anmäla er till Post EACS! Det kommer hållas ett möte den 22a november i Malmö och den 2a december i Stockholm. Föreläsare för mötet i Malmö är Magnus Gisslén och Leo Flamholc. Moderator för mötet i Stockholm är Anders Sönnerborg och föreläsare är Veronica Svedhem, Piotr Nowak, Jan Vesterbacka, Christina Carlander och Xinling Xu. Mer information om mötena och länk till respektive anmälan hittar du på dessa sidor: Malmö - https://mediahuset.link/PostEACSMalmo, Stockholm - https://mediahuset.link/PostEACSSthlm. Om du har några frågor gällande dessa möten får du gärna maila oss på: event@mediahuset.se
  • Orebro_infektioner_i_protes_flyer_ast_2

    Implantatassocierade ortopediska infektioner
Senaste nytt

Infektionsveckan och mikrobiologiskt höstmöte

Än finns chansen att ta del av Infektionsveckan och mikrobiologiskt höstmöte! Föredragen på mötet finns tillgängliga på mötesplattformen t o m 17 december.

Ny medlem sökes till expertgruppen som ansvarar för Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Det nationella vårdprogrammet har tagits fram och revideras i samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. En uppdaterad version (3.2) med mindre justeringar har precis publicerats. Nästa större revision påbörjas i december 2021. SILFs expertgrupp består av fyra medlemmar. Vi söker nu en... Läs mer

Uppdaterade rekommendationer för vaccination mot Covid-19 vid immunsuppression

Kunskapen om SARS-CoV-2 och covid-19 utvecklas snabbt. Under fliken för vårdprogram finns reviderade vaccinationsrekommendationer för vuxna patienter med immunsuppressiv sjukdom och immunmodulerande behandling.