• annons_fallseminarium

    SILF inbjuder genom Svenska infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommité (SPUK) ST-läkare till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 3–4 februari 2022 anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och ska ses som ett komplement till de ämnesspecifika ST-kurserna. Detta tillfälle är det första att hållas med omvänd turordning, i ett försök att uppfylla visionen om deltagande i två fallseminarier under sin ST. Rak turordning återkommer till höstens kurstillfälle. Läs hela kursbeskrivningen i kalendern.
  • Banner_till_infektion.net

    Välkomna att anmäla er till Post EACS! Det kommer hållas ett möte den 11 november i Göteborg och ett den 22 november i Malmö. Samma program gäller för båda mötena. Föreläsarna kommer vara Magnus Gisslén och Leo Flamholc. Mer information om mötena och länk till respektive anmälan hittar du på dessa sidor: Göteborg - https://mediahuset.link/PostEACSGoteborg, Malmö - https://mediahuset.link/PostEACSMalmo. Om du har några frågor gällande dessa möten får du gärna maila oss på: event@mediahuset.se
Senaste nytt

Vetenskaplig uppdatering COVID19, prognos för återkomst av andra virala luftvägsinfektioner och behov av diagnostik samt smittskyddsåtgärder när vi har en endemisk förekomst av SARS-Cov-2. Lägesrapporter från inbjuden panel. Fredag 29 oktober kl 16.30-18.15 (OBS! start kl 16.30)

Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF). Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF kl1630 Välkomna kl1630-1650 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra kl1650-1700 Frågor/svar kl1700-1720 Prognos för återkomst av andra virala luftvägsinfektioner och behov av diagnostik för luftvägsvirus när vi... Läs mer

Till alla läkare som handlägger patienter med misstänkt myokardit och/eller perikardit

Myokardit och/eller perikardit efter vaccination mot covid-19 är en mycket sällsynt biverkan. Svensk Barnkardiologisk Förening och Svenska Kardiologföreningen  (i samråd med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket) uppmanar till ökad uppmärksamhet och skyndsam rapportering av misstänkta fall av myokardit och/eller perikardit efter vaccination mot covid-19. Rekommendationer finns Läs mer

Fallseminarium 3-4 februari 2022

SILF inbjuder genom Svenska infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommité (SPUK) ST-läkare till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 3–4 februari 2022 anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och ska ses som ett komplement till de ämnesspecifika ST-kurserna. Detta tillfälle är det... Läs mer