• fallseminarium-augusti-2021

    Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 30-31 augusti 2021 anordnas ett seminarium för 30 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium en till två gånger under sin ST.
  • Banner_2021

    Infektionsveckan & Mikrobiologiskt vårmöte samarrangeras av Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor (IFIS) och de tre mikrobiologiska föreningarna: Föreningen för Klinisk Mikrobiologi (FKM), Riksföreningen för Mikrobiologi (RFM) och Svenska Föreningen för Mikrobiologi (SFM).
Senaste nytt

Vetenskaplig uppdatering COVID19, Hyperinflammation efter covid19 och Lägesrapporter från inbjuden panel-  Fredag 23 april kl 16.30-18.00 (OBS! start kl 16.30)

 Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF kl1630 Välkomna kl1630-1650 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra kl1650-1655 Frågor/svar kl1655-1715 Hyperinflammation (MIS-C och MIS-A) efter Covid19, Stefan Berg, PhD, överläkare, Drottning Silvias Barn- och... Läs mer

Stramadagen onsdag 19 maj 2021

Nu ligger inbjudan, information och länk för registrering till årets stramadag den 19 maj ute: www.folkhalsomyndigheten.se/konf20210519.

Staten, professionen, folket och SKR – hur skapar vi en god och ändamålsenlig styrning av vården?

NYHETER SILF arrangerade den 9 mars tillsammans med Statsvetenskapliga Institutionen Göteborgs Universitet och Svenska Läkaresällskapet ett tvärvetenskapligt webbaserat seminarium på temat god samhällsstyrning av vården. Inspelningen av webinariet har visats över 1000 gånger och finns tillgänglig via SLS, https://www.youtube.com/watch?v=f9AtmW4vy88 Passa på att se den om... Läs mer