• Banner_Uppsala

  Välkommen till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information kommer senare.

 • Sepsis_och_bakteriella_CNS_2020_Nasby

  Sista anmälningsdatum är 1 februari 2020. Deltagarantalet är begränsat.

  Föreläsare:
  Representanter ur vårdprogramgrupperna för Bakteriella CNS-infektioner och Sepsis och septisk chock

  Läs mer här

 • fallseminarium_ortofta

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Läs mer här!

Senaste nytt

Abstract till Infektionsveckan

Påminnelse om att sista datum för inskickande av abstract till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte är den 29 februari. Glöm inte att anmäla dig till mötet till den lägre avgiften före den 6 april! Välkommen till Uppsala! 

Fallseminarium

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 31:e augusti – 1:a september anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas... Läs mer

SILFs vårutbildning Sepsis och Bakteriella CNS-infektioner

Det finns platser kvar på SILFs vårutbildningen Sepsis och Bakteriella CNS-infektioner. Anmäl dig innan 1 februari!