• state-of-the-art-covid-19

    SLS i samarbete med SLS vetenskapliga sektioner arrangerar Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 den 15-16 dec 2020. Deadline för abstracts är 15 november.
  • fallseminarium_orenas-slott

    Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 28-29:e januari anordnas ett seminarium för 24 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium 1-2 gånger under sin ST. För att delta i kursen ska man vara medlem i SILF, eller ha ansökt om medlemskap innan kursstart.
Senaste nytt

Fredag 6 november, 17:00, Vetenskaplig uppdatering COVID19, Immunologi och immunitet vid covid19 och ”Timing” av behandling vid svår och kritisk covid 19

Uppföljande Webbinarium med Svenska Infektionsläkarföreningen.  Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordförande SILF 17:00-17:05 Välkomna 17:05-17:20 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 17:20-17:25 Frågor/svar 17:25-17:40 Immunologi och immunitet vid luftvägsinfektioner och covid19, Mats Bemark, PhD, Avdelningen för Mikrobiologi och Immunologi, Institutionen för Biomedicin, Göteborgs... Läs mer

Svenska Läkaresällskapet anordnar

Välkommen till "State of the Art Covid-19" den 15–16 december 2020. Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19. Svenska Läkaresällskapet tillsammans med sina sektioner bjuder in till Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19. Under "State of the Art Covid-19" samlas professionen tillsammans med internationella föredragshållare, ledande... Läs mer

Nu finns videon från 2/10, vetenskaplig uppdatering COVID19, Diagnostik och behandling av lungfibros och långvariga symtom och komplikationer till COVID19 – sammanfattning av kunskapsläget och erfarenheter från Stockholm

Nu finns videon från 2/10, vetenskaplig uppdatering COVID19, Diagnostik och behandling av lungfibros och långvariga symtom och komplikationer till COVID19 - sammanfattning av kunskapsläget och erfarenheter från Stockholm. Klicka här för att komma till videon!