• Fallseminarium_Akeshofs_slott_2020

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 3-4:e februari anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Läs mer här!

 • Hostutb_2019_blänkarbild

  Kursen behandlar infektioner som drabbar individer med nedsatt immunförsvar; exemplevis patienter med
  biologiska läkemedel, cytostatikabehandling, hematologiska maligniteter, organtransplanterade eller vid HIV.
  Bakteriella infektioner, virussjukdomar, svampinfektioner och parasitsjukdomar kommer att täckas.

  Anmäl dig före 21 augusti 2019.

  Läs mer här

 • Banner_Uppsala

  Välkommen till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information kommer senare.

Senaste nytt

Fallseminarium

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 3-4:e februari 2020 anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man... Läs mer

Nytt dokument, Rekommendationer för malariaprofylax

Nytt dokument "Rekommendationer för malariaprofylax" är nu publicerat på hemsidan infektion.net under fliken vårdprogram. Dokumentet ersätter liknande dokument som tidigare återfunnits på Folkhälsomyndighetens hemsida

Lediga platser finns kvar på följande kurser:

Allvarliga akuta infektioner den 24-27/9 i Uppsala, Fungal forum den 28-29/11 i Stockholm