• fallseminarium_orenas-slott

    Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 28-29:e januari anordnas ett seminarium för 24 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium 1-2 gånger under sin ST. För att delta i kursen ska man vara medlem i SILF, eller ha ansökt om medlemskap innan kursstart.
Nu finns videon från 28/8, vetenskaplig uppdatering COVID19 and Present and Future treatment options in covid-19

Uppföljande Webinarium Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordförande SILF Läs mer
Senaste nytt

SILF söker ny registerhållare till Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

En ny registerhållare sökes till Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar då nuvarande registerhållare, Per Arneborn, kommer att lämna sitt uppdrag. Du som söker bör att ha ett intresse för våra kvalitetsregister, gärna god kunskap inom it, samt kunna hantera excelprogram. Du bör framför allt ha ett... Läs mer

Nu finns videon från 28/8, vetenskaplig uppdatering COVID19 and Present and Future treatment options in covid-19

Nu finns videon från 28/8, vetenskaplig uppdatering COVID19 and Present and Future treatment options in covid-19 publicerad. Klicka här för att komma till videon.

Ny Vårdprogramgrupp för Vaccinationer söker medlemmar!

Förlängd ansökningstid till 15/10. Ett nytt vårdprogram ska författas om Vaccinationer med planerad start hösten 2020 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för... Läs mer