• Sepsis_och_bakteriella_CNS_2020_Nasby

  Sista anmälningsdatum är 1 februari 2020. Deltagarantalet är begränsat.

  Föreläsare:
  Representanter ur vårdprogramgrupperna för Bakteriella CNS-infektioner och Sepsis och septisk chock

  Läs mer här

 • Banner_Uppsala

  Välkommen till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information kommer senare.

 • fallseminarium_ortofta

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Läs mer här!

Närmast i kalendern
jan27-292020

Kurs, CNS-infektioner

Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
feb3-42020

Fallseminarium

Stockholm
Senaste nytt

Fallseminarium

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 31:e augusti – 1:a september anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas... Läs mer

SILFs vårutbildning Sepsis och Bakteriella CNS-infektioner

Det finns platser kvar på SILFs vårutbildningen Sepsis och Bakteriella CNS-infektioner. Anmäl dig innan 1 februari!

Infektionsveckan

Nu har hemsidan till Infektionsveckan och mikrobiologisk vårmöte i Uppsala 2020 öppnat! Gå in på www.infektionmikro2020.se och kika!