Vi efterlyser nya medlemmar, redo att ta sig an nya uppgifter för vårdprogramgruppen

Nu, med 2018 års revision av Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogram för Led- och skelettinfektioner avslutad, är det dags att blicka framåt. Vi efterlyser nya medlemmar, redo att ta sig an nya uppgifter för vårdprogramgruppen!

Målet för sammansättningen av programgruppen är att uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning parallellt med hög vetenskaplig kompetens och betydande klinisk erfarenhet, samtidigt som gruppmedlemmars kunskap måste täcka hela kunskapsfältet. Därför önskas, tillsammans med intresseanmälan, även ett personligt brev där man beskriver huvudsakligt intresseområde inom det som avhandlas i vårdprogrammet, tillsammans med en kortfattad sammanfattning av vetenskapliga och/eller kliniska meriter av led- och skelettinfektioner. Nomineringar kan även komma från programgruppen, klinikchefer eller medlemmar i SILF. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse, och bör innan inträde i programgruppen ha fått bekräftat från respektive klinikchef att tid kan avsättas för aktivitet i programgruppen. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget.

Intresserade kan kontakta sammankallande för programgruppen, Staffan Tevell (Karlstad) för mer information. Intresseanmälningar skickas till SILFs styrelses vice ordförande Anna Grahn (kontaktuppgifter finns på Infektion.net) och bör inkomma innan 2019-01-31