Vårutbildning 2017 Endokardit

Regler för publicering av föreläsningskopior
1. Föreläsaren skall ha godkänt publicering. Allt material som ex. tabeller, bilder som hämtats på nätet (copyrightskäl) och patientfall som skulle kunna vara identifierbara tas bort.
2. Publicering sker först efter godkännande av styrelsemedlem.
3. Kvarligger på hemsidan i högst ett år.


SILFs vårutbildning i Torekov 2017: Endokardit.