Svår sepsis/septisk chock

Vårdprogrammet för Svår sepsis och Septisk chock

Vårdprogrammet för tidig identifiering och intial handläggning av Svår sepsis och septisk chock har utarbetats av en arbetsgrupp inom Svenska Infektionsläkarföreningen och publicerades första gången 2008. Det reviderades och uppdaterades 2013 och 2015. Arbetsgruppen mottar skriftligen synpunkter på innehållet via sammankallande: Patrik Gille-Johnson, Stockholm.

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format.