Opportunisterna

”Opportunisterna” är ett kollegialt nätverk av läkare som arbetar som infektionskonsulter på enheter med transplantationer av solida organ och stamceller/benmärg. Vi har under några år träffats en gång per termin och diskuterat utredning och behandling av infektioner hos berörda patientgrupper. Vi tycker nu att det är dags att dela med oss av våra dokument. Vi är inte en vårdprogramgrupp och dokumenten är inte tänkta att vara nationella riktlinjer men de kan förhoppningsvis vara till nytta för kollegor som vill veta hur handläggningen vanligen går till, få tips om referenser etc. Vi tar gärna emot frågor och kommentarer.
———-

Utredning och behandling av latent tuberkulos inför organtransplantation
2017-11-01 Lisa Swartling, Maria Norrby

Alternativ profylax mot Pneumocystis jirovecii infektion
2016-09-16 Britt-Marie Eriksson

BK polyomavirus (BKPyV) infektion vid transplantation (tx) av solida organ (SOT)
2016-09-16 Britt-Marie Eriksson, Vanda Friman

Profylax och behandling av Toxoplasma efter allogen stamcellstransplantation
2016-09-16 Ola Blennow
———-

Deltagare i gruppen är:

 • Malin Ackefors, Med dr, Bitr öl, Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
 • Ola Blennow, Med dr, Bitr öl, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
 • Britt-Marie Eriksson, Docent, Öl, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Vanda Friman, Docent, Öl, Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Helena Hammarström, Specialistläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Amelie Kinch, Med dr, Specialistläkare, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Christer Mehle, Med dr, Öl, Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Gisela Otto, Med dr, Öl, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Karlis Pauksen, Docent, Öl, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Elda Sparrelid, Med dr, Öl, Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
 • Lisa Swartling, Bitr öl, Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge