Led- och Skelettinfektioner

Vårdprogram för led- och skelettinfektioner reviderat 2008

Svenska Infektionsläkarföreningens grupp ansvarig för vårdprogram för led- och skelettinfektioner hos vuxna patienter publicerades första gången som en bilaga till ”Infektionsläkaren” (november 2004) och som nätversion (2005). Här föreligger en reviderad nätversion 2008. Har Du synpunkter på innehållet kan Du ta kontakt med någon i programgruppen (sid. 2 i vårdprogrammet). Kontaktperson: Staffan Tevell, Karlstad.

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format (500 kB).