Endokardit

Vårdprogrammet för Infektiös Endokardit

Vårdprogrammet för Infektiös Endokardit har utarbetats av en arbetsgrupp inom Svenska Infektionsläkarföreningen och publicerades första gången februari 2002. Det reviderades under vintern 2003/2004, 2005/2006, 2008/2009, 2012 och 2016. I den senaste versionen finns nya rekommendationer vad gäller antibiotikabehandling, echokardiografi, pacemakerinfektioner, odlingsförfarande av klaff vid endokarditoperation, psykosocialt omhändertagande och en patientinformation. Det finns också sökfunktioner i dokumentet. Arbetsgruppen mottar skriftligen synpunkter på innehållet via sammankallande: Ulrika Snygg-Martin.

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format.

Övrigt

Nya rekommendationer om antibiotikaprofylax vid tandvård (2012 10 17)
Läkemedelsverket har publicerat följande riktlinjer för antbiotikaprofylax vid tandvårdsingrepp. Harriet Hogevik, NU-sjukvården, har varit SILF:s representant.
En viktig nyhet är att endokarditprofylax inte längre skall ges.
Läs mer här!

Profylaxrekommendationer