Värdering av peroral behandling vid infektiös endokardit

Med anledning av den nyligen publicerade POET-studien[Iversen 2019] har SILFs arbetsgrupp för infektiös endokardit sammanträtt för att värdera det förändrade kunskapsunderlaget för delvis peroral antibiotikabehandling vid endokardit. I detta dokument ges rekommendationer som ska ses som ett komplement till de som gruppen publicerade i maj 2016