Välkommen till Infektionsläkarföreningens vårutbildning på Hesselby Slott, 1–3 april 2019.

Ämnen som kommer att beröras är bland andra:
Bakteriella CNS:
• Initial handläggning av bakteriell meningit
• Hjärnabscess
• Neurokirurgiska infektioner
• Neuroborrelios
Sepsis-3:
• Epidemiologi
• Erfarenheter av sepsislarm
• Initialt omhändertagande
• Antibiotikabehandling
• Fortsatt vård på avd och IMA, IVA

Läs mer här(pdf) | Blankett för anmälan(word)