Tjänster & Vikariat

Verksamhetschefer kan lägga in utlysta tjänster och vikariat här.
Uppgifterna skickas till Dan Svärdh på Mediahuset: dan.svardh@mediahuset.se


Specialistläkare alternativt ST-läkare till infektionskliniken

Läs mer här


Verksamhetschef till Danderyds sjukhus AB, verksamhetsområde Infektion, Hud och Reumatologi

Läs mer här


Biträdande smittskyddsläkare, överläkare vid Smittskydd Stockholm

Läs mer här