Tjänster & Vikariat

Verksamhetschefer kan lägga in utlysta tjänster och vikariat här.
Uppgifterna skickas till Dan Svärdh på Mediahuset: dan.svardh@mediahuset.se


Verksamhetschef till Infektionskliniken/Venhälsan, Södersjukhuset

Läs mer här (pdf)