Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse 2016

 

Styrelse
Ordförande Göran Günther
Ekerö
goran.gunther@akademiska.se
Vice ordförande Anna Grahn
Göteborg

anna.m.grahn@vgregion.se

Vetenskaplig sekreterare Anita Hällgren
Linköping
anita.hallgren@liu.se
Facklig  sekreterare Jens Eriksson Gotland

jens.eriksson@gotland.se

Kassör Ulf Ryding
Östersund
ulf.ryding@regionjh.se
Ledamot
Utbildningsansvarig
Maria Furberg Umeå maria.furberg@umu.se
Redaktör Fredrik Månsson Malmö fredrik.mansson@med.lu.se
Ledamot
Yngreläkarrepresentant
Lena Maria Söder Gävle

lena-maria.johansson.soder
@regiongavleborg.se


Göran Günther Jag är uppvuxen i Stockholm och bosatt på Ekerö en bit bortom Drottningholm. Fyra nu vuxna barn har det blivit. Efter medicinstudier vid Karolinska Institutet och AT-tjänstgöring i Stockholm fortsatte jag vid infektionskliniken på Danderyds sjukhus, där jag blev specialist 1989 och också disputerade på fästingburen encefalit (TBE). Resan gick 1999 vidare till Västerås som klinikchef i sex år innan jag kom till Uppsala som verksamhetschef 2005. I Infektionsläkarföreningen har jag ett förflutet som facklig sekreterare mellan åren 2000 till 2006 och återkommer nu som ordförande. På fritiden är jag sommarölänning sedan 30 år. Jag har ett stort intresse för läsning, musik och resor, gärna med ryggsäck på, ibland till lite udda resmål. Idrottsintresset har alltid varit stort, fr. a. fotboll och jag är AIKare sedan barnsben. (2013)


Anna Grahn

Presentationstext kommer...


Anita Hällgren 

Jag har mina rötter i Västerbottens inland, är född och uppvuxen i Norsjö. Sedan mitten på 90-talet bor jag i Linköping, numera i ett litet hus med en desto större trädgård. Här för jag en ojämn kamp med mördarsniglar och ogräs. Jag är utbildad vid Hälsouniversitetet i Linköping (numera medicinska fakulteten). Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör antibiotikaresistens. Min avhandling, som jag försvarade 2005, handlade om antibiotikaresistens hos enterokocker på intensivvårdsavdelningar. Sedan dess har intressets breddats att även omfatta resistensproblem hos andra patogener. Förvärvande av E. coli med ESBL-produktion till tarmfloran vid utlandsvistelse, är ett exempel på studier jag ansvarat för. Sedan 2002 arbetar jag på Infektionskliniken i Östergötland. Här delar jag min tid mellan klinisk tjänst som överläkare, STRAMA-arbete och forskning. Hösten 2014 adjungerades jag som vetenskaplig sekreterare i SILF, för att sedan formellt väljas in i styrelsen vid årsmötet 2015. (2015)


Magnus Hedenstierna  Jag är uppvuxen i Danderyd utanför Stockholm och studerade vid Karolinska Institutet. Efter AT i Karlskrona återvände jag till Stockholm och arbetade ett par år på Södersjukhusets HIV mottagning. Jag fick sedan en ST-tjänst på Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och blev färdig specialist 2011. Nu arbetar jag huvudsakligen som konsult och inom slutenvården på Danderyds sjukhus men har även en del hepatitmottagning på Huddinge där jag också bedriver forskning om hepatit C. Jag är gift och har 2 barn i förskoleåldern och bor nu i Täby.


Ulf Ryding


Maria Furberg. Jag är Piteåbo och läste i Umeå. Jag är specialist i allmänmedicin och arbetade i Jämtlands primärvård under många år, som distriktsläkare och studierektor för Jämtlands AT-läkare. 2009 flyttade jag med familjen till Umeå och en infektions-ST med forskning på deltid. Infektionsspecialist blev jag 2013 och jag avser att försvara min avhandling om klimatförändringar och hälsa i november 2016. Min kliniska tjänst har jag vid infektionskliniken NUS. Jag är aktiv inom STRAMA och har ett stort intresse för infektioner och forskning i den arktiska regionen. Eftersom det roligaste jag vet är att lära ligger utbildning mig varmt om hjärtat och jag ser fram emot att arbeta med fortbildning i SILFs regi.​


Fredrik Månsson. Född skåning men tillbringade skoltiden i Karlskrona. Jag gick grundutbildningen i Lund och Malmö och tog examen 1997. Efter akut- och internmedicinvikariat gjorde jag sedan AT i Ystad.  År 2000 gick jag en globalhälsokurs i Uppsala för att sedan arbeta för Läkare utan Gränser, tre uppdrag varvat med vikariat på infektionskliniken i Malmö där jag sedan började ST och ett halvtids forskningsprojekt baserat i Guinea-Bissau.  Det ledde fram till specialistexamen 2008 och disputation 2012, på co-infektioner med HIV-1, HIV-2 och andra STI:er. Jag har varit infektionskliniken i Malmö trogen sedan jag startade där. Startade arbetet som redaktör för tidningen Infektionsläkaren hösten 2016. Bor i Malmö, gift och har tre barn i yngre skolåldern.


Lena Maria Söder
Presentationstext kommer...