Nyhetsuppdateringar

Prenumerera på våra nyheter. Fyll i din e-post nedan.

 • Fortbildningskurs Endokardit

  27–29/3 2017, Torekov Hotell
  Med ett nyligen uppdaterat vårdprogram och på återkommande begäran från er medlemmar kommer årets fortbildningskurs att handla om endokardit. Kursen kommer att beröra klinik, diagnostik och behandling med fördjupningar
  inom bland andra följande områden:
  • Nya diagnostiska metoder som PET-CT och DT hjärta
  • CIED-infektioner och behandling av biofilm
  • Thoraxkirurgiska övervägningar
  • Graftinfektioner
  • När det verkligen blir svårt – MRB, komplikationer
  • Användning av daptomycin

  Sista anmälningsdag är söndag 8/1.

  Inbjudan     Anmälningsblankett

 • HIV – EN GRUNDKURS

  2–3 februari 2017, Wiks slott, Uppsala
  Infektionsläkareföreningen inbjuder härmed till en grundläggande kurs om HIV. Kursen riktar sig till dig som är ST-läkare under senare delen av din utbildning alternativt specialistläkare som ännu inte handlägger egna HIV-patienter.
  Kursen kommer att hållas på Wiks slott utanför Uppsala den 2–3 februari 2017. Vi startar med lunch första dagen och avslutar med en sen lunch dag två så att alla deltagare hinner med resorna samma dag.
  Senaste anmälningsdag är 18 november.

  Inbjudan     Anmälningsblankett

 • Nytt vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni

  En ny uppdatering av vårdprogrammet för samhällsförvärvad pneumoni finns nu publicerad på hemsidan. Nytt för nya versionen är att det nu finns även en kortversion av vårdprogramet för nedladdning.
  Vårdprogrammet kan hämtas här

 • Symposium om Zikavirusinfektion 4:e oktober

  Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa i samarbete för Folkhälsomyndigheten inbjuder till en symposium om Zikavirusinfektion den 4:e oktober i Folkhälsomyndighetens lokaler i Solna. Symposiet är kostnadsfritt men föranmälan är obligatorisk.

  Läs mer här!

 • Hotel 140 - Hotellförslag för AASLD 2016 i Boston

  I november kommer levermöte AASLD att äga rum i Boston och sannolikt kommer ett antal intresserade infektionsläkare att åka. Det kan vara önskvärt för deltagare från Sverige att bo på samma hotell. Tidigare försök med att boka boende via infektion.net har ej lyckas av olika praktiska skäl. Vi kan däremot föreslå boende på Hotel 140 för de svenska som åker till AASLD. Några deltagare har redan bokad.

 • Framtidens Specialistläkare 2016 i Malmö

  Den 7-9 september arrangeras den nationella kongressen Framtidens Specialistläkare på
  Malmö Arena. Det är Sveriges största kongress och mötesplats med utbildning för
  landets ST-läkare och med fortbildning till alla specialister. 
  Lägst deltagaravgift fram till 17 juni. Från 2200: - till 4900: - (1-3 dgr, exkl. moms). 

  Visste Du att vi har:

  1. Det största vetenskapliga programmet någonsin med extra många kurser för
  både ST-läkare och specialister. Till kursen i "Etik, mångfald och jämlikhet" finns det
  plats för alla!
  2. En rekordstor utställning för möte & mingel. Här möts alla!
  3. Ett all-inclusive koncept. Allt från föredrag & kurser till fika, lunch och social
  events ingår i Din kongressavgift. Programutbudet har granskats och godkänts av LIPUS.
  Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr 20160040).

  Läs mer och boka Ditt deltagande direkt på www.framtidenslakare.se ​

 • Uppdaterat vårdprogram för infektiös endokardit

  Nationella vårdprogrammet för infektiös endokardit har uppdateras och finns nu publicerad på hemsidan via länken till vänster. Bland nyheterna i rekommendationerna är:

  • Utredningsförslag vid klinisk misstanke om endokardit
  • TTE kan ibland ersätta TEE vid S. aureus-bakteriemi
  • Blododlingar rekommenderas efter 72-96 timmars behandling vid S. aureus-bakteriemi 
  • Empirisk behandling vid protesendokardit och CIED-endokardit: vankomycin och cefotaxim 
  • Aminoglykosider rekommenderas inte som tillägg vid S. aureus-endokardit i nativ klaff 
  • Aminoglykosider rekommenderas i endos 
  • Vid MIC vankomycin >1 mg/L hos meticillinresistenta stafylokocker rekommenderas daptomycin i första hand 
  • Högre daptomycindos rekommenderas (8-12 mg/kg)
 • Ny hemsida för STRAMA

  Välkomna in på Stramas nya uppdaterade hemsida. Adressen är densamma som tidigare strama.se
  Det finns möjlighet att anmäla sig till nyhetsbrev från STRAMA längst ner på startsidan

 • Fallseminarium i Eskilstuna 29-30 augusti 2016

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i infektionsmedicin till utbildning som baseras på autentiska fall.
  Läs mer här!

 • Kurs i Klinisk Virologi (SK-liknande) Smögen 22-25 augusti 2016

  En "SK-liknande" kurs i klinisk virologi kommer att gå 22-25 augusti på Smögens Havsbad. Kursen är i första hand tänkt för ST-läkare i klinisk mikrobiologi eller infektion men även andra kan söka. Sista ansökningsdatum är 1 maj via nedanstående länk:
  http://www.swedishvirology.se/kursregistrering.html
  Läs mer om kursen här! 

 • Postdoc Scholarship in Nanotechnology and Functional Materials with specialization in advanced virus separation methods

  Sista ansökningsdag 30 april
  Läs mer här! 

 • Förlängd ansökningstid för stipendier till den 10 mars 2016

  Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond
  Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar.
  Läs mer här!

  Pfizerstipendiet 2016
  Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar. Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen för utfört forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet.
  Läs mer här!

 • Infektionsläkarföreningens höstutbildning: Antibiotika och antibiotikaresistens

  Höstutbildningen hålls på Högberga Gård, 24-25 oktober, med utsikt över Stockholms inlopp och med en fantastisk vy över de sista skärgårdsöarna i farleden in till huvudstaden. Anläggningen är centralt belägen på Lidingö.
  Välkomna att söka till kursen är specialister samt ST-läkare. - Senaste anmälningsdatum 17/6.
  Information om mötet hittar du här!
  Anmälningsblanketten hittar du här!

 • Stipendium från Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa. - DEADLINE 1/4

  Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie typ pilotstudie eller ”minor field study” inom områdena tropikmedicin eller internationell hälsa företrädelsevis i endemiskt område. Det kan också användas som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kongress eller mötesresa.
  Läs mer här! 

 • Inbjudan till SK-kurs i Antimikrobiell terapi i Uppsala 9-13 maj 2016 - OBS! UPPDATERAD TID

  Till:
  Verksamhetschefen och ST-studierektor på respektive Infektionsklinik
  Verksamhetschefen och ST-studierektor på respektive Mikrobiologiklinik

  Hej!
  För information så kommer vi att erbjuda en SK-kurs i Antimikrobiell terapi i Uppsala 9-13 maj 2016. Kursen riktar sig till ST-läkare inom infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi. Innehållet är i huvudsak detsamma som vid tidigare kurstillfällen. Vanlig turordning tillämpas och gäller även för sökande med annan specialistkompetens sedan tidigare.

  Mer information om anmälan, schema mm kommer efter helgerna.

  God jul och Gott nytt år!

  Thomas Tängdén och Elisabeth Löwdin
  Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala

 • Stockholm Liver Week 2016

  Welcome to Stockholm Liver Week 2016, February 9-12.
  The annual multidisciplinary meeting on Clinical Hepatology endorsed by EASL.
  For more information about registration and programme, please visit www.leverveckan.se

 • Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER

  Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande samarbete mellan infektions- och ortopedkliniker. Samtidigt finns ett stort behov av fördjupad utbildning inom området, både för ortopeder och infektionsläkare. Många öppna frågor kring lämplig infektionsprofylax, en- eller två-seansbyte av infekterade proteser, bevarande av osteosyntesmaterial vid djup infektion etc diskuteras.
  Uppsala Universitet och Ortopedkliniken Akademiska Sjukhuset arrangerar under våren 2016 en kurs om ortopediska infektioner med målgruppen ”seniora” ST-läkare och yngre specialister, verksamma inom ortopedi eller infektionsmedicin.
  Läs mer här! 

 • Vårdprogrammet för svår sepsis och septisk chock uppdaterat!

  Vårdprogrammet för svår sepsis och septisk chock har uppdaterats. Sammanfattningen är förkortad jämfört med tidigare versioner och länkar är inlagda för att man utan svårighet ska komma till rätt avsnitt i bakgrundsdokumentet. Vårdprogrammet hittar du i kolumnen till vänster på hemsidan...

 • Fallseminarium på Villa Aske i Bro 4-5 februari 2016

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare i infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 4-5 februari ordnas ett seminarium för 18 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK-kurser. I checklistan rekommenderas att man bör delta i minst ett fallseminarium under sin ST.

  För mer information, klicka här!

 • Infektionsläkarföreningens vårutbildning i Båstad 4-6 april 2016

  Vårens fortbildning är en upprepning av förra årets mycket uppskattade kurs. Den hålls på Hotell Skansen i Båstad som ligger vackert vid havet.

  Information om utbildningen hitter du här!
  Anmälningsblanketten hittar du här! 

Sidor