SPUK

Specialistutbildningskommittéen – SPUK

Vi arbetar med frågor som rör ST-utbildningen för infektionsläkare. Vi ansvarar för målbeskrivningen och checklistorna och revidering av dessa. Andra hjälpmedel för ST-läkare som vi har utarbetat är till exempel rondmallar och förslag på ST-kontrakt. Vi försöker även påverka kursgivare för att tillgodose det behov av kurser som finns.
En gång om året kommer även ST-tentan ut. Denna sammanställs av SPUK, men frågorna skrivs av olika läkare runt om i landet.
Vi arrangerar möten och utbildningar såsom Fallseminariet, Ungt Forum och studierektorsmöten.
Kontakta oss gärna vid frågor!

SPUK består av:

Helena Hetta – Ordförande, specialist och ST-studierektor i Umeå
helena.hetta@infdis.umu.se
Lisa Fohlin – Specialist i Östersund
lisa.fohlin@jll.se
Lena-Maria Söder – Yngreläkarrepresentant i SILF´s styrelse och ST-läkare i Gävle
lena-maria.johansson.soder@regiongavleborg.se
Camilla Lorant – Specialist i Uppsala
camilla.lorant@gmail.com
Karolina Prytz – Specialist i Örebro
karolina.liljedahl-prytz@regionorebrolan.se
Staffan Tevell – Specialist och ST-studierektor i Karlstad
staffan.tevell@liv.se
Gustav Torisson – ST-läkare i Malmö
gustav.torisson@med.lu.se
Malin Ackefors – Specialist och ST-studierektor i Stockholm
malin.ackefors@sll.se