Höstutbildning 2017 antibiotika och antibiotikaresistens

Regler för publicering av föreläsningskopior
1. Föreläsaren skall ha godkänt publicering. Allt material som ex. tabeller, bilder som hämtats på nätet (copyrightskäl) och patientfall som skulle kunna vara identifierbara tas bort.
2. Publicering sker först efter godkännande av styrelsemedlem.
3. Kvarligger på hemsidan i högst ett år.


Föreläsningar från höstutbildningen ”Antibiotika och antibiotikaresistens” på Högberga Gård 2017