Styrelsen

Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse 2016

Bilden avser SILFs styrelse 2017/18

Styrelse
Ordförande Lars-Magnus Andersson
Ekerö
lars-magnus.andersson@vgregion.se
Vice ordförande Anna Grahn
Göteborg
anna.m.grahn@vgregion.se
Vetenskaplig sekreterare Mia Furebring Uppsala mia.furebring@medsci.uu.se
Facklig  sekreterare Jens Eriksson Gotland jens.eriksson@gotland.se
Kassör Ulf Ryding
Östersund
ulf.ryding@regionjh.se
Ledamot
Utbildningsansvarig
Maria Furberg Umeå maria.furberg@umu.se
Redaktör Fredrik Månsson Malmö fredrik.mansson@med.lu.se
Ledamot
Yngreläkarrepresentant
Lena Maria Söder Gävle lena-maria.johansson.soder
@regiongavleborg.se

Lars-Magnus Andersson


Anna Grahn

Jag är uppvuxen i Göteborg men utbildade mig till läkare på Hälsouniversitetet i Linköping och tog examen 2000. Flyttade sedan till Stockholm för vik och sedan AT på Norrtälje sjukhus. Därefter blev det Köpenhamn och vik på Infektionskliniken i Malmö. Jag flyttade sedan tillbaka till min hemstad Göteborg och började 2003 på Infektionskliniken på Östra sjukhuset där jag fortfarande arbetar. Specialist i Infektionssjukdomar blev jag 2007 och disputerade 2013 inom VZV i CNS. Jag fördelar nu arbetet mellan min tjänst som avdelningsöverläkare och forskning inom området virus i CNS. Är i övrigt gift och har 2 barn mindre barn.


Mia Furebring


Ulf Ryding


Maria Furberg. Jag är Piteåbo och läste i Umeå. Jag är specialist i allmänmedicin och arbetade i Jämtlands primärvård under många år, som distriktsläkare och studierektor för Jämtlands AT-läkare. 2009 flyttade jag med familjen till Umeå och en infektions-ST med forskning på deltid. Infektionsspecialist blev jag 2013 och jag avser att försvara min avhandling om klimatförändringar och hälsa i november 2016. Min kliniska tjänst har jag vid infektionskliniken NUS. Jag är aktiv inom STRAMA och har ett stort intresse för infektioner och forskning i den arktiska regionen. Eftersom det roligaste jag vet är att lära ligger utbildning mig varmt om hjärtat och jag ser fram emot att arbeta med fortbildning i SILFs regi.​


Fredrik Månsson. Född skåning men tillbringade skoltiden i Karlskrona. Jag gick grundutbildningen i Lund och Malmö och tog examen 1997. Efter akut- och internmedicinvikariat gjorde jag sedan AT i Ystad.  År 2000 gick jag en globalhälsokurs i Uppsala för att sedan arbeta för Läkare utan Gränser, tre uppdrag varvat med vikariat på infektionskliniken i Malmö där jag sedan började ST och ett halvtids forskningsprojekt baserat i Guinea-Bissau.  Det ledde fram till specialistexamen 2008 och disputation 2012, på co-infektioner med HIV-1, HIV-2 och andra STI:er. Jag har varit infektionskliniken i Malmö trogen sedan jag startade där. Startade arbetet som redaktör för tidningen Infektionsläkaren hösten 2016. Bor i Malmö, gift och har tre barn i yngre skolåldern.


Lena Maria Söder

Jag är född och uppvuxen i en söderförort till Stockholm. Efter gymnasiet påbörjade jag en långsam resa norrut med första anhalt Uppsala där jag studerade på läkarprogrammet med examen 2013. Efter det bar det vidare till Gävle där jag gjorde AT och numera gör min ST på infektionskliniken sedan 2015.  Jag sitter med i SILFs styrelse sedan 2017 som yngreläkarrepresentant med uppgift att bevaka och arbeta med frågor som rör oss yngre läkare och vår ST-utbildning. På fritiden ägnar jag mig gärna åt dykresor, en och annan golfrunda och kajakturer i skärgården utanför Gräsö där jag nyligen införskaffat ett fritidshus.