Strategidokument

Framtidsdokumentet:
Infektionssjukvård – Uppdrag och framtid (2015)
Klicka på bilden för en PDF-version
Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för
minskad antibiotikaresistens inom slutenvård. Uppdatet 2014

Klicka på bilden för en PDF-version 
  Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för
minskad antibiotikaresistens inom slutenvård. Med referenser. Uppdatet 2014

Klicka på bilden för en PDF-version