Verksamhetschefer vid Sveriges infektionskliniker 2018

(+ medicinskt ledningsansvarig (ML) om verksamhetschefen ej är infektionsläkare)

Ort Person
Borås Rolf Jungnelius rolf.jungnelius@vgregion.se
Eskilstuna Göran Stenlund goran.stenlund@dll.se
Falun Lars Hagman lars.hagman@ltdalarna.se
Gävle Annika Hillgren-Mattsson annika.hillgren.mattsson@regiongavleborg.se
Christian Ehrenborg christian.ehrenborg@regiongavleborg.se ML
Göteborg Lars-Magnus Andersson lars-magnus.andersson@vgregion.se
Halmstad Jakob Billfeldt jakob.billfeldt@regionhalland.se
Helsingborg Susanne Magnusson susanne.c.magnusson@skane.se
Cecilia Löfgren cecilia.lofgren@skane.se ML
Jönköping Maria Palmérus maria.palmerus@rjl.se
Kalmar Henning Ronold henning.ronold@ltkalmar.se
Viktoria Järneström Norberg viktoria.jarnestromnorberg@ltkalmar.se ML
Karlskrona Olof Blivik olof.blivik@ltblekinge.se
Karlstad Tomas Ahlqvist  tomas.ahlqvist@liv.se 
Kristianstad Staffan Banke staffan.banke@skane.se
Luleå Susanne Wendahl suzanne.wendahl@nll.se
Malmö/Lund Maria Josephson maria.josephson@skane.se
Peter Wiksell peter.wiksell@skane.se ML
Malin Inghammar malin.inghammar@skane.se ML
Skövde Stellan Ahlström stellan.ahlstrom@vgregion.se
Erik Backhaus erik.backhaus@vgregion.se ML
Danderyd Olle Reichard olle.reichard@ds.se
Karolinska Lena Dillner lena.dillner@karolinska.se
Carl Spindler carl.spindler@karolinska.se ML
Capio St Göran Kristina Rönnbäck kristina.ronnback@capiostgoran.se
Venhälsan Lena Lindborg lena.lindborg@sodersjukhuset.se
Sundsvall Håkan Ekvall hakan.ekvall@lvn.se ML
Trollhättan Petter Malmström petter.malmstrom@vgregion.se
Umeå Jens Boman jens.boman@vll.se
Helena Lindmark helena.lindmark@vll.se ML
Uppsala Fredrik Sund fredrik.sund@akademiska.se
Anna-Karin Lidström anna-karin.lidstrom@akademiska.se ML
Visby Sture Persson sture.persson@gotland.se ML
Västerås Cherin Kamil cherin.kamil@ltv.se
Växjö Charlotta Sahlström Englesson
charlotta.sahlstrom-englesson@kronoberg.se
Christian Blomkvist christian.blomkvist@kronoberg.se ML
Örebro Henrik Eliasson henrik.eliasson@orebroll.se
Östergötland Carola Skogwik Carola.Skogwik@regionostergotland.se
Lena Änghagen lena.anghagen@regionostergotland.se ML – Linköping
Karin Sundelin karin.sundelin@regionostergotland.se ML – Norrköping
Östersund Ulf Ryding ulf.ryding@regionjh.se ML
Jessica Nääs jessica.naas@regionjh.se