Kliniker

Nedan presenterar Sveriges Infektionskliniker sig, antingen direkt på denna sajt med text skriven för Infektionsläkarföreningen eller via sitt landstings websajt.

För ändring av adresser m.m. kontakta Dan Svärdh dan.svardh@mediahuset.se

Verksamhetschefer vid Sveriges infektionskliniker

Ort Kommentar
Borås http://sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/infektionsmottagning/
Eskilstuna http://www.landstingetsormland.se/Halsa-vard/sjukhus/Malarsjukhuset-Eskilstuna/Eskilstuna/Infektionsmottagningen/Kliniken/
Falun http://www.ltdalarna.se/Halso–och-sjukvard/Specialiserad-vard/Infektionssjukvard/
Gävle http://www.lg.se/Landstinget-A-O/Halso–och-sjukvard/Sjukhuset-i-Gavle/Kliniker-och-enheter/Medicin/Infektion-avdelning/
Göteborg http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/4/Verksamhetsomraden/Infektion/
Halmstad http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-din-vard/infektionskliniken-halmstad/
Helsingborg http://www.helsingborgslasarett.se/patienterochanhoriga/
enheterochmottagningar/
akutvardsavdelninginfektion63.4.2ac9829d108e7756ad5800012160.html
Jönköping https://www.bokavard.se/c/J%C3%B6nk%C3%B6ping/Infektions–Och-Hudavdelningen-L%C3%A4nssjukhuset-Ryhov-J%C3%B6nk%C3%B6ping/12070/
Kalmar http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/sjukhus/lanssjukhuset-i-kalmar/infektionskliniken/
Karlskrona http://www.ltblekinge.se/
Karlstad http://www.liv.se/Halsa-vard-och-patientinformation/Sjukvard/Verksamheter-och-mottagningar/Infektionskliniken/
Kristianstad http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=7016
Linköping http://www2.lio.se/Verksamheter/HMC/Infektionskliniken-i-Ostergotland/Infektionskliniken-Linkoping/
Malmö/Lund http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Infektionskliniken/
Norrköping http://www.lio.se/vin/inf
Skövde http://www.vgregion.se/sv/Skaraborgs-sjukhus/Skaraborgs-sjukhus/verksamheter_SkaS/Infektion/
Stockholm http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker–enheter/Infektionskliniken/
Sunderby  http://www.nll.se/Halsa-och-sjukvard/Kliniker-mottagningar/Internmedicin/Sunderby-sjukhus/Infektion-Sunderby-sjukhus/
Sundsvall http://www.lvn.se/om-oss/var-organisation/lanssjukhuset/infektionskliniken/
Trollhättan NÄL http://www.nusjukvarden.se/sv/NU-sjukvarden/Hitta-varden/Kliniker-avdelningar-och-mottagningar/Omr-medicin1/Verksamheter/Infektionsklinik/Infektionsklinik/Infektionsmottagning/
Umeå http://www.vll.se/default.aspx?id=30438&refid=1955
Uppsala http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Infektion/Infektionsavdelningen/
Visby http://www.gotland.se/imcms/3748
Västerås  http://www.ltv.se/Halsa_och_vard/Kliniker_och_mottagningar/Infektionskliniken/
Växjö http://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/verksamhetsorganisation/halso–och-sjukvard/medicincentrum/
Örebro http://www.orebroll.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Infektionskliniken/
Östersund www.jll.se/infektionsmottagningen