Reviderat vårdprogram: Led- och skelettinfektioner

Vårdprogrammet för Led- och skelettinfektioner har nu reviderats och publicerats (nov 2018).
Här kan ni öppna och ladda ner vårdprogrammet i pdf-format