Publicering på hemsidan

Önskemål om att lägg in kurser, konferenser etc i kongresskalendern skall skickas via vetenskapliga sekreteraren Anita Hellgren, anita.hallgren@liu.se

Övrigt material skall gå via hemsidans ansvarige Fredrik Månsson fredrik.mansson@med.lu.se

Infektionsläkarföreningens styrelse har rätt att direkt lägga ut material på hemsidan och skickas till dan.svardh@mediahuset.se