Omval av kvalitetsregisteransvarig ”Bakteriella meningitregistret”

Det är nu dags för omval av den person som ansvarar för nationella kvalitetsregistret ”Bakteriella meningitregistret”. För information om arbetsuppgifter hänvisas till nuvarande ansvarig Martin Glimåker (martin.glimaker@karolinska.se). Omval kommer framgent ske vart 5 år varför vi gärna ser att nytillträdd registeransvarig sitter minst den tiden. Intresseanmälan med CV skickas till Anna Grahn (anna.m.grahn@vgregion.se), vice ordförande SILF senast 1 november 2018.