Nyheter

Välkommen till Infektionsläkarföreningens vårutbildning på Hesselby Slott, 1–3 april 2019.

Ämnen som kommer att beröras är bland andra: Bakteriella CNS: • Initial handläggning av bakteriell meningit • Hjärnabscess • Neurokirurgiska infektioner • Neuroborrelios Sepsis-3: • Epidemiologi • Erfarenheter av sepsislarm • Initialt omhändertagande • Antibiotikabehandling • Fortsatt vård på avd och IMA, IVA Läs mer

Nordisk utbildning i Smittskydd och Vårdhygien

Denna nordiska utbildning är helt ny vid Göteborgs universitet och är under utveckling. Ny information läggs löpande ut på sidan. Läs mer här!

Ansökan av projektanslag och post doc-stipendier

Den 1 februari är sista dag att söka projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sökande ska vara medlem i SLS både 2018 och 2019 (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska... Läs mer

Utlysning av SLS forskningsmedel, nominering av SLS pristagare

Utlysningar av forskningsmedel: http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/ Nominering av SLS pristagare: https://www.sls.se/vetenskap/nominera-pristagare/

Enkät för endokarditpatienter

Fr.o.m. 2019 inför Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar (”Infektionsregistret”) en enkät som vi vill att patienter som vårdats för endokardit ska besvara (i analogi med en motsvarande enkät för patienter som vårdats för bakteriell meningit). Läs mer här (pdf)

Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte

Hjärtligt välkomna till Jönköping, vid Vätterns strand! För femte året i rad arrangerar Infektionsläkarföreningen, Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor, Föreningen för klinisk mikrobiologi, Riksföreningen för mikrobiologi och Svenska föreningen för mikrobiologi Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte. Värdar för arrangemanget 2019 är Infektionskliniken och Mikrobiologilaboratoriet i Jönköping. Liksom i... Läs mer

Platser kvar på HIV-kursen!

Det finns fortfarande några platser kvar på intensivkursen HIV för infektionsläkare med Aylin Yilmaz och Gabriel Westman. Kursen riktar sig till specialister och sena ST som ännu inte handlägger egna HIV-patienter i större omfattning. Anmälan via länken. Anmäl dig helst innan 21 december om... Läs mer

Arbetsgrupp SILF visionsdokument

Visionsdokumentet ”Infektionssjukvård-uppdrag och framtid” skapades 2007 och uppdaterades 2015. Dokumentet är mycket bra och har varit till stor nytta för många infektionskliniker i landet. På ”chefsmötet” i oktober i år diskuterade vi innehållet och bestämde att det vore bra att låta en arbetsgrupp revidera dokumentet... Läs mer

Utlysning av RAF-stipendiet 2019

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av ”Referensgruppen för Antibiotikafrågor” och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet... Läs mer

Reviderat vårdprogram: Led- och skelettinfektioner

Vårdprogrammet för Led- och skelettinfektioner har nu reviderats och publicerats (nov 2018). Här kan ni öppna och ladda ner vårdprogrammet i pdf-format