Nyheter

Information till SILF:s medlemmar angående medlemskap i Svenska Läkaresällskapet (SLS)

Som många av er vet pågår det diskussioner angående obligatoriskt medlemskap i SLS för sektionerna (varav SILF är en) med deras medlemmar. Huvudanledningen är att det annars föreligger ett demokratiskt underskott då SLS representerar större delen av läkarkåren. En motivering från SLS-ordföranden Stefan Lindgren föreligger... Läs mer

Ansökningsperiod för projektanslag

Påminnelse om att det just nu är ansökningsperiod för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sista ansökningsdag är den 1 februari. Sökande ska vara medlem i SLS både 2017 och 2018 (för ansökan till SSAC... Läs mer

Nominering av medlemmar till vårdprogramgrupp UVI

Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för UVI hos vuxna och programgruppen efterlyser nya medlemmar. Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år... Läs mer

Kvalitetsrapporter

Årsrapporterna för Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar (”infektionsregistret”) finns nu att läsa på http://www.infektion.net/rapporter-kvalitetsregistret. De kommer också att skickas ut i pappersform som ett supplement till nr 3 av Infektionsläkaren. Per Arneborn

Dags att nominera kandidater till Infektionsläkareföreningens styrelse!

Vid årsmötet i samband med Infektionsveckan i Karlstad maj 2018 blir två styrelseposter lediga. Vi söker en ordförande samt en vetenskaplig sekreterare. Är du själv intresserad eller känner du till någon som är lämplig? Kontakta oss i valberedningen med dina förslag eller om du har... Läs mer

Välkomna till infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte

Godkända infektionsabstrakt 2017 hittar du här Symposie- och seminariepresentationer vid Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2017 Dealing with antibiotic susceptibility and resistance in the 21th Century: 1. Antimicrobial susceptibility testing - How far are we from international consensus?... Läs mer

Infektionsläkarföreningens höstutbildning

Antibiotika och antibiotikaresistens Högberga Gård, Lidingö, 23–24 oktober 2017 Info/inbjudan Anmälan

Nyheter i Infektionsregistret!

2017-03-13 infördes nya inmatningsformulär och lathundar för pneumoni resp sepsis. Tanken är att underlätta inmatning. Läs mer här!

Stipendium från Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa. – DEADLINE 1/4

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie typ pilotstudie eller ”minor field study” inom områdena tropikmedicin eller internationell hälsa företrädel​sevis i endemiskt område. Det kan också användas som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie. Det är inte avsett... Läs mer

Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna

Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna 28-29 augusti 2017 Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 28-29 augusti ordnas ett seminarium för 20 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till... Läs mer