Nyheter

Ny Vårdprogramgrupp för Tuberkulos söker medlemmar!

Ett nytt vårdprogram ska författas om Tuberkulos med planerad start hösten 2019 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för den nya gruppen.... Läs mer

Presentationer från Infektionsveckan

Nu finns många av presentationerna från Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte i Jönköping under fliken Infektionsveckan. Tyvärr saknas vissa presentationer pga bl a upphovsrättsliga skäl.

Representanter till arbetsgruppen för uppdatering av 10-punktsprogrammet

Nationella Strama kommer leda en arbetsgrupp som skall uppdatera 10-punktsprogrammet, se länk. SILF kommer utse två representanter till arbetsgruppen. Arbetsgruppen kommer bestå av representanter från SILF, Nationella Strama, Hygienläkarföreningen och Svensk förening för klinisk mikrobiologi och arbetet påbörjas hösten 2019 (ett heldags arbetsmöte och två uppföljande telefonmöten).... Läs mer

Vårdprogramgruppen för virala CNS-infektioner behöver förnyas och välkomnar intresseanmälan från 2 – 4 nya medlemmar.

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också  själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse efter samråd med gruppen. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Målet är en grupp med god  vetenskaplig... Läs mer

Abstract submission NSCMID

Abstract submission NSCMID 2019 i Trondheim (12-15 september) är öppen, deadline 1 juni 2019. Arrangören hälsar alla SILF-medlemmar välkomna. www.nscmid2019.com

Swedish – Ethiopian Course in Tropical Infections

Infektion Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 3 veckor: 18-22/11-19, 9-13/12 -19, 13-17/1 -20 + distansundervisning motsvarande 1v Studieresa till Etiopien 25/1-9/2 -20. Det går även bra att läsa enskilda veckor (v1+v2) Kursledare: Hilmir Asgeirsson, Urban Hellgren, Lars Lindquist. Kursspråk engelska För mer info: www.tropcourse.se Sista anmälningsdag... Läs mer

Förslag till stadgeändring Svenska läkarsällskapet – att diskutera på föreningens årsmöte under Infektionsveckan i Jönköping

Läs mer här (pdf)

Förlängd tid för anmälan till infektionsveckan

Förlängd tid för att anmäla sig till reducerat pris till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte i Jönköping 2019. Då arbetet med att granska alla de abstract som inkommit till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2019 fortfarande pågår, förlänger vi tiden för den lägre anmälningsavgiften för alla. Förhöjd anmälningsavgift... Läs mer

Arbetsgruppen som reviderar visionsdokumentet

Arbetsgruppen som reviderar visionsdokumentet har börjat sitt arbete. Målet är att det uppdaterade dokumentet skall vara klart till årsmötet 2020. Var gärna med och bidra med synpunkter till arbetsgruppen. Kontakta i så fall någon av medlemmarna nedan. Akut infektionssjukvård och prehospital vård (Carl Spindler & Parisa Hartman... Läs mer

Platser kvar till Fallseminarium i Stockholm 26-27:e augusti!

Det finns fortfarande några platser kvar till Fallseminarium för ST-läkare 26-27:e augusti. Ansökningstiden förlängs därför till 15:e april. Varmt välkommen med din ansökan! Läs mer här (pdf)