Nyheter

Fallseminarium på Teleborgs slott i Växjö 4 – 5 februari 2019

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 4 - 5 februari anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK‐kurser. I checklistan rekommenderas att... Läs mer

Omval av kvalitetsregisteransvarig ”Bakteriella meningitregistret”

Det är nu dags för omval av den person som ansvarar för nationella kvalitetsregistret "Bakteriella meningitregistret". För information om arbetsuppgifter hänvisas till nuvarande ansvarig Martin Glimåker (martin.glimaker@karolinska.se). Omval kommer framgent ske vart 5 år varför vi gärna ser att nytillträdd registeransvarig sitter minst den tiden.... Läs mer

EBMT

EBMT (European society for blood and marrow transplantation) anordnar en gång om året en tvådagars kurs om infektionskomplikationer efter allogen stamcellstransplantation, Educational Course of the IDWP. Den 21:e upplagan av kursen går i Stockholm den 25-27/10 2018. Länk till informationsbrevet och anmälan: https://www.ebmt.org/events/21st-educational-course-idwp.

Verksamhetschef sökes till Infektionskliniken/Venhälsan, Södersjukhuset

Läs mer här (pdf)

Föredrag från Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2018

Nu finns de flesta föredragen från Infektionsveckan 2018 publicerade på hemsidan, fler kommer till. Du hittar dom här

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny lag i Sverige och samtliga EU-länder angående dataskyddsförordningen, som kallas för GDPR. Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Vi vill därför informera dig om hur... Läs mer

35th Annual Meeting of NSCMID

Påminnelse om anmälan till NSCMID, Reykjavik, Island - 19-22/8 Läs mer här!

Antibiotika och antibiotikaresistens

För tredje och sista året håller SILF kursen Sista anmälningsdag 21 augusti Info/inbjudan | Anmälan

Kallelse till årsmöte

Dagordning till årsmötet

Utlysning av RAF-stipendiet 2018

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av "Referensgruppen för Antibiotikafrågor" och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet... Läs mer