Nya medlemmar till infektionsläkarföreningens specialistutbildningskommitté (SPUK)

SPUK arbetar med ST-utbildningsfrågor inom infektionssjukdomar. SPUKs verksamhet innefattar bl.a. arbete med det årliga diagnostiska provet, Fallseminarium, studierektorsmöten och Ungt forum. Vi håller även kontakt med Socialstyrelsen avseende målbeskrivningarna och SK-kurser. Nu söker vi 1-2 nya medlemmar till SPUK. Du som söker bör vara specialist inom infektionssjukdomar och ha ett intresse för utbildningsfrågor. Du får gärna ha erfarenhet av ST-studierektorskap, och/eller undervisning på grundutbildningsnivå men det är inga krav. Utöver detta eftersträvar vi en geografisk spridning bland våra medlemmar. Vi brukar träffas ca. två gånger per år i Stockholm och har telefon- och mejlkontakt vid behov. Vid intresse kontakta sammankallande helena.hetta@umu.se.