Lathundar

Inmatningsformulären för infektionsregistret kommer successivt att förnyas varvid även lathundarna måste uppdateras. Lathundarna för pneumoni och sepsis nedan är avsedda för de nya formulär som införs 2017-03-13. Eventuella kvarvarande gamla lathundar för dessa två delregister kommer inte att vara fullt användbara efter detta datum. Övriga lathundar kommer också att bytas ut så småningom då de nya inmatningsformulären för dessa delregister införs.