Klinikinloggning i Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

OBS! från och med 2019-04-15 tas möjligheten till klinikinloggning i Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar bort. Därefter måste all inloggning ske med personliga SITHs-kort.
Läs mer här!