Välkommen till 2nd Arctic Clinical Meeting on Tuberculosis i Umeå 22 mars

mar222019

Konferensen är ett samarrangemang mellan Tuberkuloscentrum Norr, Umeå universitet och Tbnet i syfte att skapa en mötesplats för de som arbetar patientnära med tuberkulos och kliniska forskare inom området. Teman för årets konferens är tuberkulos hos migranter, behandlingsstrategier vid MDR-TB och pediatrisk tuberkulos.

Anmäl dig så snart som möjligt på bifogad länk! Där kan du också läsa mer om programmet!

http://www.mims.umu.se/news-events/1908-clinical-tuberculosis-meeting-umea-22-march-2019.html