Nordisk utbildning i Smittskydd och Vårdhygien

feb152019

Denna nordiska utbildning är helt ny vid Göteborgs universitet och är under utveckling. Ny information läggs löpande ut på sidan.

Läs mer här