Information till SILF:s medlemmar angående medlemskap i Svenska Läkaresällskapet (SLS)

Som många av er vet pågår det diskussioner angående obligatoriskt medlemskap i SLS för sektionerna (varav SILF är en) med deras medlemmar. Huvudanledningen är att det annars föreligger ett demokratiskt underskott då SLS representerar större delen av läkarkåren. En motivering från SLS-ordföranden Stefan Lindgren föreligger i senaste numret (4-2017) av Infektionsläkaren.

Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra ställer vi i SILF:s styrelse oss positiva till obligatoriskt medlemskap i SLS. Vi mottager gärna nu synpunkter från SILF:s medlemmar inför det att frågan kommer att avgöras SLS fullmäktigemöte i maj där vi som förening har rösträtt. Här kan ni läsa igenom information från SLS och sedan kan ni skicka synpunkter via mail till ordf Göran Günther (goran.gunther@akademiska.se) senast den 1 mars 2018.

Styrelsen