Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte

Hjärtligt välkomna till Jönköping, vid Vätterns strand!

För femte året i rad arrangerar Infektionsläkarföreningen, Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor, Föreningen för klinisk mikrobiologi, Riksföreningen för mikrobiologi och Svenska föreningen för mikrobiologi Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte. Värdar för arrangemanget 2019 är Infektionskliniken och Mikrobiologilaboratoriet i Jönköping.

Liksom i Karlstad arbetar vi för ett allt mer integrerat möte, där flertalet vetenskapliga sessioner tillvaratar alla fem föreningars intressen, kompletterat med specialiserade sessioner för de olika föreningarna.

Nytt för i år är att programmet med fokus på infektionssjuksköterskornas intressefrågor börjar redan på onsdag förmiddag.

Planeringen av det vetenskapliga programmet är i full gång och vi kan utlova spännande ämnesområden såsom fästingburna infektioner, helgenomsekvensering, kateterrelaterade infektioner och virala, hemorragiska febrar. Därtill kommer uppskattade inslag från tidigare år, så som muntliga presentationer av inskickade abstracts, posterpresentationer och Grand round.

Besök gärna mötets hemsida, www.infektionsmikro2019.se, för att se det vetenskapliga och sociala programmet växa fram och vilka företag som kommer att delta i utställningen. Anmälan för deltagare öppnar i januari, passa på att anmäl dig tidigt för att garantera ditt önskehotell och slippa den förhöjda anmälningsavgiften som gäller fr.o.m. april. Anmälningsavgiften är lägre för dig som är medlem i någon av de fem föreningarna.

Information om inlämning av abstract hittar du här.

Välkomna till Jönköping!

Hälsar organisationskommittéen
genom Maria Palmérus, Verksamhetschef Infektionskliniken
och Anna J Henningsson, Medicinskt ansvarig chef Klinisk Mikrobiologi