Infektionsläkaren
Följande tidningar finns att läsa i Internet upplaga.
Fr.o.m. 2006 i PDF-format.

OBS! Sidnumreringen stämmer inte i de nummer där vi tagit bort annonserna

2018

 • IL 1 2018

2017

 • IL 4 2017
 • IL 3 2017
 • IL 2 2017
 • IL 1 2017

2016

 • IL 4 2016
 • IL 3 2016
 • IL 2 2016
 • IL 1 2016

2015

 • IL 4 2015
 • IL 3 2015
 • IL 2 2015
 • IL 1 2015

2014

 • IL 4 2014
 • IL 3 2014
 • IL 2 2014
 • IL 1 2014

2013

 • IL 4 2013
 • IL 3 2013
 • IL 2 2013
 • IL 1 2013

2012

 • IL 4 2012
 • IL 3 2012
 • IL 2 2012
 • IL 1 2012

2011

 • IL 4 2011
 • IL 3 2011
 • IL 2 2011
 • IL 1 2011

2010

 • IL 4 2010
 • IL 3 2010
 • IL 2 2010
 • IL 1 2010

2009

 • IL 4 2009
 • IL 3 2009
 • IL 2 2009
 • IL 1 2009

2008

 • IL 4 2008
 • IL 3 2008
 • IL 2 2008
 • IL 1 2008

2007

 • IL 4 2007
 • IL 3 2007
 • IL 2 2007
 • IL 1 2007

2006

 • IL 4 2006
 • IL 3 2006
 • IL 2 2006
 • IL 1 2006