Fallseminarium på Teleborgs slott i Växjö 4 – 5 februari 2019

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 4 – 5 februari anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK‐kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium en till två gånger under sin ST.

Läs mer här (pdf)