EBMT

EBMT (European society for blood and marrow transplantation) anordnar en gång om året en tvådagars kurs om infektionskomplikationer efter allogen stamcellstransplantation, Educational Course of the IDWP. Den 21:e upplagan av kursen går i Stockholm den 25-27/10 2018.

Länk till informationsbrevet och anmälan: https://www.ebmt.org/events/21st-educational-course-idwp.