Nyheter: Nyheter

Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte

Hjärtligt välkomna till Jönköping, vid Vätterns strand! För femte året i rad arrangerar Infektionsläkarföreningen, Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor, Föreningen för klinisk mikrobiologi, Riksföreningen för mikrobiologi och Svenska föreningen för mikrobiologi Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte. Värdar för arrangemanget 2019 är Infektionskliniken och Mikrobiologilaboratoriet i Jönköping. Liksom i... Läs mer

Platser kvar på HIV-kursen!

Det finns fortfarande några platser kvar på intensivkursen HIV för infektionsläkare med Aylin Yilmaz och Gabriel Westman. Kursen riktar sig till specialister och sena ST som ännu inte handlägger egna HIV-patienter i större omfattning. Anmälan via länken. Anmäl dig helst innan 21 december om... Läs mer

Arbetsgrupp SILF visionsdokument

Visionsdokumentet ”Infektionssjukvård-uppdrag och framtid” skapades 2007 och uppdaterades 2015. Dokumentet är mycket bra och har varit till stor nytta för många infektionskliniker i landet. På ”chefsmötet” i oktober i år diskuterade vi innehållet och bestämde att det vore bra att låta en arbetsgrupp revidera dokumentet... Läs mer

Utlysning av RAF-stipendiet 2019

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av ”Referensgruppen för Antibiotikafrågor” och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet... Läs mer

Reviderat vårdprogram: Led- och skelettinfektioner

Vårdprogrammet för Led- och skelettinfektioner har nu reviderats och publicerats (nov 2018). Här kan ni öppna och ladda ner vårdprogrammet i pdf-format

Fallseminarium på Teleborgs slott i Växjö 4 – 5 februari 2019

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 4 - 5 februari anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK‐kurser. I checklistan rekommenderas att... Läs mer

Omval av kvalitetsregisteransvarig ”Bakteriella meningitregistret”

Det är nu dags för omval av den person som ansvarar för nationella kvalitetsregistret "Bakteriella meningitregistret". För information om arbetsuppgifter hänvisas till nuvarande ansvarig Martin Glimåker (martin.glimaker@karolinska.se). Omval kommer framgent ske vart 5 år varför vi gärna ser att nytillträdd registeransvarig sitter minst den tiden.... Läs mer

EBMT

EBMT (European society for blood and marrow transplantation) anordnar en gång om året en tvådagars kurs om infektionskomplikationer efter allogen stamcellstransplantation, Educational Course of the IDWP. Den 21:e upplagan av kursen går i Stockholm den 25-27/10 2018. Länk till informationsbrevet och anmälan: https://www.ebmt.org/events/21st-educational-course-idwp.

Verksamhetschef sökes till Infektionskliniken/Venhälsan, Södersjukhuset

Läs mer här (pdf)

Föredrag från Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2018

Nu finns de flesta föredragen från Infektionsveckan 2018 publicerade på hemsidan, fler kommer till. Du hittar dom här