Nyheter: Nyheter

Utlysning av stipendium från Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse. Vid val mellan olika sökande tas främst hänsyn till den nytta för infektionsspecialiteten som tillförs... Läs mer

Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar – 2019

Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar - ”Pfizerstipendiet”. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.... Läs mer

Påminnelse om abstrakt till Infektionsveckan 2019

Det är nu hög tid att skicka in abstrakt till Infektionsveckan! Ju fler som deltar aktivt desto bättre blir mötet. Ni som redan är etablerade och har nationella och internationella samarbeten, presentera era resultat på Infektionsveckan också och var en förebild för oss andra. ST-läkare,... Läs mer

Vi efterlyser nya medlemmar, redo att ta sig an nya uppgifter för vårdprogramgruppen

Nu, med 2018 års revision av Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogram för Led- och skelettinfektioner avslutad, är det dags att blicka framåt. Vi efterlyser nya medlemmar, redo att ta sig an nya uppgifter för vårdprogramgruppen! Målet för sammansättningen av programgruppen är att uppnå en representativ geografisk spridning... Läs mer

Välkommen till Infektionsläkarföreningens vårutbildning på Hesselby Slott, 1–3 april 2019.

Ämnen som kommer att beröras är bland andra: Bakteriella CNS: • Initial handläggning av bakteriell meningit • Hjärnabscess • Neurokirurgiska infektioner • Neuroborrelios Sepsis-3: • Epidemiologi • Erfarenheter av sepsislarm • Initialt omhändertagande • Antibiotikabehandling • Fortsatt vård på avd och IMA, IVA Läs mer

Nordisk utbildning i Smittskydd och Vårdhygien

Denna nordiska utbildning är helt ny vid Göteborgs universitet och är under utveckling. Ny information läggs löpande ut på sidan. Läs mer här!

Ansökan av projektanslag och post doc-stipendier

Den 1 februari är sista dag att söka projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sökande ska vara medlem i SLS både 2018 och 2019 (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska... Läs mer

Utlysning av SLS forskningsmedel, nominering av SLS pristagare

Utlysningar av forskningsmedel: http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/ Nominering av SLS pristagare: https://www.sls.se/vetenskap/nominera-pristagare/

Enkät för endokarditpatienter

Fr.o.m. 2019 inför Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar (”Infektionsregistret”) en enkät som vi vill att patienter som vårdats för endokardit ska besvara (i analogi med en motsvarande enkät för patienter som vårdats för bakteriell meningit). Läs mer här (pdf)

Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte

Hjärtligt välkomna till Jönköping, vid Vätterns strand! För femte året i rad arrangerar Infektionsläkarföreningen, Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor, Föreningen för klinisk mikrobiologi, Riksföreningen för mikrobiologi och Svenska föreningen för mikrobiologi Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte. Värdar för arrangemanget 2019 är Infektionskliniken och Mikrobiologilaboratoriet i Jönköping. Liksom i... Läs mer