Nyheter: Nyheter

Föredrag från Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2018

Nu finns de flesta föredragen från Infektionsveckan 2018 publicerade på hemsidan, fler kommer till. Du hittar dom här

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny lag i Sverige och samtliga EU-länder angående dataskyddsförordningen, som kallas för GDPR. Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Vi vill därför informera dig om hur... Läs mer

35th Annual Meeting of NSCMID

Påminnelse om anmälan till NSCMID, Reykjavik, Island - 19-22/8 Läs mer här!

Antibiotika och antibiotikaresistens

För tredje och sista året håller SILF kursen Sista anmälningsdag 21 augusti Info/inbjudan | Anmälan

Kallelse till årsmöte

Dagordning till årsmötet

Utlysning av RAF-stipendiet 2018

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av "Referensgruppen för Antibiotikafrågor" och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet... Läs mer

Information till SILF:s medlemmar angående medlemskap i Svenska Läkaresällskapet (SLS)

Som många av er vet pågår det diskussioner angående obligatoriskt medlemskap i SLS för sektionerna (varav SILF är en) med deras medlemmar. Huvudanledningen är att det annars föreligger ett demokratiskt underskott då SLS representerar större delen av läkarkåren. En motivering från SLS-ordföranden Stefan Lindgren föreligger... Läs mer

Ansökningsperiod för projektanslag

Påminnelse om att det just nu är ansökningsperiod för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sista ansökningsdag är den 1 februari. Sökande ska vara medlem i SLS både 2017 och 2018 (för ansökan till SSAC... Läs mer

Nominering av medlemmar till vårdprogramgrupp UVI

Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för UVI hos vuxna och programgruppen efterlyser nya medlemmar. Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år... Läs mer