Nyheter: Nyheter

Vi efterlyser nya medlemmar, redo att ta sig an nya uppgifter för vårdprogramgruppen

Nu, med 2018 års revision av Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogram för Led- och skelettinfektioner avslutad, är det dags att blicka framåt. Vi efterlyser nya medlemmar, redo att ta sig an nya uppgifter för vårdprogramgruppen! Målet för sammansättningen av programgruppen är att uppnå en representativ geografisk spridning... Läs mer

Arbetsgrupp SILF visionsdokument

Visionsdokumentet ”Infektionssjukvård-uppdrag och framtid” skapades 2007 och uppdaterades 2015. Dokumentet är mycket bra och har varit till stor nytta för många infektionskliniker i landet. På ”chefsmötet” i oktober i år diskuterade vi innehållet och bestämde att det vore bra att låta en arbetsgrupp revidera dokumentet... Läs mer

Utlysning av SLS forskningsmedel, nominering av SLS pristagare

Utlysningar av forskningsmedel: http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/ Nominering av SLS pristagare: https://www.sls.se/vetenskap/nominera-pristagare/

Utlysning av RAF-stipendiet 2019

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av ”Referensgruppen för Antibiotikafrågor” och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet... Läs mer

Reviderat vårdprogram: Led- och skelettinfektioner

Vårdprogrammet för Led- och skelettinfektioner har nu reviderats och publicerats (nov 2018). Här kan ni öppna och ladda ner vårdprogrammet i pdf-format

Utlysning av stipendium från Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse. Vid val mellan olika sökande tas främst hänsyn till den nytta för infektionsspecialiteten som tillförs... Läs mer

Fallseminarium på Teleborgs slott i Växjö 4 – 5 februari 2019

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 4 - 5 februari anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK‐kurser. I checklistan rekommenderas att... Läs mer

Omval av kvalitetsregisteransvarig ”Bakteriella meningitregistret”

Det är nu dags för omval av den person som ansvarar för nationella kvalitetsregistret "Bakteriella meningitregistret". För information om arbetsuppgifter hänvisas till nuvarande ansvarig Martin Glimåker (martin.glimaker@karolinska.se). Omval kommer framgent ske vart 5 år varför vi gärna ser att nytillträdd registeransvarig sitter minst den tiden.... Läs mer

EBMT

EBMT (European society for blood and marrow transplantation) anordnar en gång om året en tvådagars kurs om infektionskomplikationer efter allogen stamcellstransplantation, Educational Course of the IDWP. Den 21:e upplagan av kursen går i Stockholm den 25-27/10 2018. Länk till informationsbrevet och anmälan: https://www.ebmt.org/events/21st-educational-course-idwp.

Verksamhetschef sökes till Infektionskliniken/Venhälsan, Södersjukhuset

Läs mer här (pdf)