Nyheter: Nyheter

Förslag till stadgeändring Svenska läkarsällskapet – att diskutera på föreningens årsmöte under Infektionsveckan i Jönköping

Läs mer här (pdf)

Förlängd tid för anmälan till infektionsveckan

Förlängd tid för att anmäla sig till reducerat pris till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte i Jönköping 2019. Då arbetet med att granska alla de abstract som inkommit till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2019 fortfarande pågår, förlänger vi tiden för den lägre anmälningsavgiften för alla. Förhöjd anmälningsavgift... Läs mer

Arbetsgruppen som reviderar visionsdokumentet

Arbetsgruppen som reviderar visionsdokumentet har börjat sitt arbete. Målet är att det uppdaterade dokumentet skall vara klart till årsmötet 2020. Var gärna med och bidra med synpunkter till arbetsgruppen. Kontakta i så fall någon av medlemmarna nedan. Akut infektionssjukvård och prehospital vård (Carl Spindler & Parisa Hartman... Läs mer

Platser kvar till Fallseminarium i Stockholm 26-27:e augusti!

Det finns fortfarande några platser kvar till Fallseminarium för ST-läkare 26-27:e augusti. Ansökningstiden förlängs därför till 15:e april. Varmt välkommen med din ansökan! Läs mer här (pdf)

Infektionssjukvården i Region Värmland söker ny verksamhetschef

Läs mer här

Nya medlemmar till vårdprogramgrupp Endokardit

En revidering av vårdprogrammet för infektiös endokardit planeras med start hösten 2019 och programgruppen välkomnar intresseanmälan från nya medlemmar. Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar... Läs mer

Nya medlemmar till infektionsläkarföreningens specialistutbildningskommitté (SPUK)

SPUK arbetar med ST-utbildningsfrågor inom infektionssjukdomar. SPUKs verksamhet innefattar bl.a. arbete med det årliga diagnostiska provet, Fallseminarium, studierektorsmöten och Ungt forum. Vi håller även kontakt med Socialstyrelsen avseende målbeskrivningarna och SK-kurser. Nu söker vi 1-2 nya medlemmar till SPUK. Du som söker bör vara specialist... Läs mer

Call for abstract

Sista datum för inlämning av abstract är förlängd till 7/3

Klinikinloggning i Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

OBS! från och med 2019-04-15 tas möjligheten till klinikinloggning i Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar bort. Därefter måste all inloggning ske med personliga SITHs-kort. Läs mer här!

Värdering av peroral behandling vid infektiös endokardit

Med anledning av den nyligen publicerade POET-studien[Iversen 2019] har SILFs arbetsgrupp för infektiös endokardit sammanträtt för att värdera det förändrade kunskapsunderlaget för delvis peroral antibiotikabehandling vid endokardit. I detta dokument ges rekommendationer som ska ses som ett komplement till de som gruppen publicerade i maj... Läs mer